☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR451

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 16-04-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Igent tisztelt igazgató Úr!

Köszönettel igazoljuk 3.-i és 6.-i leveleit.

Nagy örömmel értesültünk leveléből, hogy Gallimard a „Túlsó parton”-t és a „Noé bárkájá”-t lekötötte. Azt hisszük, Parisban is úgy van, mint nálunk, hogyha a kiadó egy írónak egyszerre két könyvét köti le, nyilván üzletet lát benne és tekintette a könyvkiadók helyzetére, mely a világon seholsem rózsás, feltétlen értékesnek tartja. Mindnyájan osztozunk Igazgató úrék nagy örömében és reméljük, hogyha Gallimard belekóstolt az első két könyvbe, a többieket is gyors egymásutánban ki fogja hozni. Ez valószínűleg az erkölcsieken kívül anyagi előnyökkel is jár, amit szintén szívből kívánunk. Kérést intéztünk a Világ Supka Gézához, hogy közölje le ezt a hírt könyveiről.

Nem írta meg, hogy a rádiónál milyen munkakörben dolgozik? Reméljük nem sablonos, hanem érdekes és változatos és főleg kifizetődő munkát végez.

Új regényét kíváncsian várjuk. Igaz, hogy a mai anyagi viszonyaink mellett nem merünk a kiadására vállalkozni nagy terjedelme miatt, ez áll nagyrészt a többi kiadókra is, de lehetséges, hogy mégis sikerülni fog elhelyezni.

Nagyságos asszony kiállításáról szintén örömmel értesültünk és sok sikert kívánunk hozzá. Ha esetleg prospektus készült róla, úgy szeretnénk egyet látni belőle.

A Pantheon részére kért könyveket az Ön által küldött jegyzékből válogattuk ki és csak abból a szempontból lenne sürgős, hogy esetleg más kiadó elhalássza előlünk, mint a két Fevre könyvet. Egyébként nem olyan sürgős, hogy Ön gondot okozzon magának, mert úgyis csak az őszi programmunkba illesztenénk be.

A tiszteletdíj elszámolást igazoló levelet megkaptuk és megpróbálunk a Nemzeti Banktól jóváírási engedélyt kapni, mert csak ennek birtokában igényelhetünk átutalást. Lassan fog menni.

Halász Miklós eddig nem keresett fel, ha jelentkezik, részletes felvilágosítást adunk neki a kölcsönről, nehogy úgy járjunk mint Bálint doktor úrral, ki teljesen rossz benyomást vitt magával rólunk. A kölcsön felhasználására vonatkozó beszámolásunkat is vele közöljük, egyelőre csak annyit, hogy az egész maradék összeg papírba fekszik. Könyveket, ha hajlandó lesz vinni, küldünk.

A helyzetünk egyelőre nem sokat változott, az áprilisi rezsit megkerestük és részben az új kiadványokra is fordíthattunk párszáz forintot. Forgalmunk márciusban 15.200- Ft volt.

Az új kiadványok előmunkálatai folynak. Az új rádió könyvet, Táncsis Mihály-t már tördelik. Traven: Fehér rózsát a kisebb változtatásokkal engedélyezték. Smedley: Magányos asszony, Ehrenburg: Moszkvai sikátor, Salten: Bambi most van engedélyezés alatt. Maróczi sakk-könyvének első részét a nyomda szedni kezdte. Ezzel az utóbbival könyvnapra szándékozunk kijönni.

Ilonka egy hétig annyira jól érezte magát, hogy bejárt az irodába, de pár napja megint felszökött a vérnyomása, és újból otthon kellett maradnia, nehogy újra agyvérzés érje. Azóta valamit javult is.

Más egyéb nem lévén szeretettel üdvözöljük mindnyájukat

Tiringer István