☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR088

Debrecen, Egymalom u. 3.
Budapest V. Vilmos császár út 28.
Date: 03-07-1930
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (03-09-2021)
Folio number: 1

Köszönettel vettem Igazgató úr 28.-án kelt nb. levelét. Tényleg az lesz a legcélszerűbb, ha én jegyzem ki a « Lüktető Talaj »-t, ahogy már előbb szándékomban volt, csak nem én akartam először proponálni. Mindenesetre előbb beszélnem kell néhány angol kiadóval a könyvre nézve ; olyan könyv ez, melyből nagy terjedelme ellenére, kár volna sokat kihagyni. Lehet, belemennek majd abba is, hogy csak egy harmadrészt rövidítsek. A végleges kijegyzést természetesen majd megküldöm Berend Miklósnénak.

Az igazgató úr regényéhez csak gratulálhatok. Oly nagyszerű realizmussal van megírva s a mindennapi élet csekélységeinek látszó, de alapjában véve sorsdöntő bagatellek oly észrevétlenül semmisítenek meg egy pozíciójában tegnap még szilárdan álló embert, hogy önkénytelenül ez jut eszünkbe : a regényt csak orvos vagy pszichiáter írhatta. Azt hiszem ezzel fogok eredményt elérni, annál is inkább, mert rövid terjedelmű és elfogadása esetén, hamar lefordítható.

Épen tegnap kaptam Angliából levelet, amelyben a Methuen cég értesít, hogy elfogadja az általam pár hónappal elezlőtt ajánlott könyvet s a fordítást megkezdhetem. /Szentgyörgyi F. « Párisi Portrék »/

A könyvjegyzékben kijelölt könyveket mind jónak találom. Egyelőre azonban elég annyi, míg a többiek sorra jöhetnek.

Kiváló tisztelettel

Dr Balogh Barna