☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR432

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 14-04-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (05-01-2022)
Folio number: 1

Igent tisztelt Direktor Úr!

Legutóbbi március 24.-i levelünk óta eltelt időre beszámolónkat a következőkben adjuk meg.

Kormányrendelet jelent meg, mely kötelezi a részvénytulajdonosokat, hogy a birtokukban lévő részvényeket e hó 30.-áig bezárólag a Pénzintézeti Központnál jelentsék be. Beszéltünk Glücksthal doktorral, aki azt a tanácsot adta, hogy mivel a részvényeket, mikor Parisba költözött, engedély nélkül nem vihette el magával, átadta megőrzés végett valakinek. Hogy ki az a személy teljesen Igazgató úrra tartozik. A vállalat saját részvényeit nem őrizheti, ezért kell valakit személy szerint megnevezni. E személy nevére tehát utasítás küldendő hogy a 3970/1948.korm.sz. rendelet utasításainak megfelelően jelentse be a megőrzésre átadott és az Ön tulajdonát képező Pantheon részvényeket. Ez nagyon fontos és sürgős, mert bizonyos határidőn túl a be nem jelentett részvények érvényüket vesztik, ezért kérjük, hogy ezt a levelet nagyon sürgősen elküldeni szíveskedjék, hogy a határidőt le ne késsük.

Márciusi forgalmunk 22.600 volt, ez az előző hónapokhoz viszonyítva javulást mutat, melynek oka a háromféle húsvéti képeskönyv piacra dobása. Tavaly ez is jobb volt /31.200/.

Werfel: Bernadette még mindig a cenzúránál fekszik, nem tudjuk, mikor jelenhetünk meg vele, pedig nagyon fontos volna.

Áprilisra újabb 500 kg papírost utalt ki az Anyag és Árhivatal, csak a mérete rossz. Ha mást nem tudnánk szerezni, akkor kénytelenek leszünk megvenni ezt is.

Vercors könyvét most már nyomni fogják és reméljük, hogy legkésőbb jövő hó elején megjelenhetünk vele. Az új Vercors novellákról Tamásnak az a véleménye, hogy előbb meg kell várni ennek a kötetnek az eredményét, mielőtt a továbbiakról nyilatkozhatnánk.

Gallimard-nak nem küldtünk Gide-et, de ők viszont küldtek két Saint-Exupéry könyvet. „Pilote de querre” és „Courrier Sud”, minden kísérő levél nélkül. Ennek a szerzőnek a Révainál jelent meg pár évvel az ostrom előtt egy repülőkről szóló regénye, de véleményünk szerint nem a legjobban ment. Igazgató úr valószínűleg jobban ismeri a szerzőt, mint mi és így többet tudhat róla, kiadására azonban a mostani viszonyok között nem igen gondolunk.

„A mű” szintén a cenzúránál van. Általában nagyon lassan mennek ezek a dolgok, de azért reméljük, hogy hamarosan nyomdába adhatjuk. Nagyon gondosan korrigáljuk, mert a kiküldés rengeteg késedelmet okozna, de ha Igazgató úr ragaszkodik hozzá, megpróbáljuk. A könyvnapok az eddigi tervek szerint június első napjaiban lesz.

Gergely Márta benyújtott hozzánk egy új regényt, a háború előtti és utáni időkről szól. Érdekesnek látszik.

Dr. Kerpel Jenő Zweig: Stuart Mária jogát vissza akarja venni tőlünk, kértük, hogy egyelőre ez év végéig adjon haladékot, még nem válaszolt erre.

A tegnapi postával megkaptuk a követségi igazolást és azonnal benyújtottuk a bankhoz. Reméljük, hogy most már semmi akadálya nincs az átutalásnak.

Németh Andorral egy előadáson találkoztunk. Érdeklődésünkre a két novellára vonatkozólag azt üzeni, hogy az egyiket az Önnel történt megbeszélés szerint nem hozza ki, de a másokat okvetlenül leközli, csak egy kis türelmet kér.

Vázsonyi Endrével megint beszéltünk telefonon, de újra csak azt a választ kaptuk, hogy ő személyesen ír Igazgató úrnak és az eddigi késedelemért szíves elnézését kéri.

Cserépfalvy változatlanul kitart amellett, hogy kiutazik Parisba és személyesen fog Önnel beszélni.

Gara György címe után érdeklődtünk több helyen, de eddig nem tudtuk megkapni, de ez tegnapi levele szerint nem is aktuális.

Löbl Ödöntől a novellát visszakértük.

Amado: Szenvedélyek földje tényleg megjelent Káldornál, példányt küldünk.

Kortárs 50.- forintot küldött a Pantheonnak, a lapban megjelent Székely Kovács Olga illusztráció honoráriumára. Támpéldányt küldünk.

Nagyon örömmel várjuk Igazgató urat augusztusban és reméljük, hogy sikerül is Pestre jönni. Részünkről semmi akadálya nincs, a szabadságolásokat majd úgy osztjuk be.

Mégegyszer felhívjuk Igazgató úr figyelmét a részvények bejelentésére és kérjük, hogy azt a bizonyos utasítást postafordultával megküldeni szíveskedjék.

Egyéb beszámolni valónk nem lévén, befejezzük levelünket és kedves családjával együtt sokszor üdvözöljük

Vándor Kálmán