☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR254

159 Sutherland Avenue London W9
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 02-04-1940
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Postcard
Publisher: Tüskés Anna (19-09-2021)
Folio number: 1

Lacikám, - ápr. 11.-i lapodat megkaptam és köszönöm. Boros, ez bizonnyal nem lep meg, füle-bojtja mozdításával sem felel remekbe-készült ajánlott levelemre, minthogy pedig sürgősen házat akarok vásárolni az „összeg”-en, arra kérlek: ha Nálad sem jelentkezett volna s ha Te sem szóltál neki még eddig, akkor légy szíves, telefonozz rá ebben a dologban, aztán értesíts a „kimenetel”-ről. Az összegről alkudni persze bajos vele, mert annakidején, hozzá intézett levelemben, teljesen „irántam tanúsított barátságára és jóindulatára” bíztam magam, ez pedig bizonytalan jogi alap – de semmiesetre sem árt, ha ezt a „megállapodás”-unkat is tudod, és azt is, hogy három „cikkem” és egy-két Mit szól hozzá-m jelent meg lapjában. Novelládat majd elküldöm alkalomadtán Mihálynak, úgyis írni készülök neki, csak pillanatnyilag pocsékul el vagyok foglalva – szerencsére, kell hozzátennem, mert állásomban meg-véglegesedtem, s elég jól is érzem magam benne, ahhoz képest, hogy munka. Az Attila könyv megírására azonban nagyon el vagyok szánva. Örülök, hogy Feri kapott fordítást; ráér ezzel hadviselés közben foglalkozni? Zsigától ma kaptam levelet, készül kirukkolni az almanacchal.

Nálad van valami újság? Mindnyájatoknak üdv, sokszor ölellek, I. P.

Bercit mikor [?]? Neki is készülök írni.