☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR052

Apartado 571 Barcelona
Date: 07-05-1947
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (23-08-2021)
Folio number: 1

Kedves Barátom !

Sok víz folyt le a Dunán, valóban, amióta levelezésünk megszakadt !

Itt is óriási kiadói krízis van, amit még súlyosbít az is, hogy elárasztanak bennünket potya olcsó délamerikai könyvekkel ! S miután itt a megélhetés hallatlanul drága, az eladás teljesen pang ; VAN eladás, de sok a kiadó, még több a könyv, a hallatlan túlprodukció miatt, s kevés, egyre kevesebb a fóka !

A magam részéről nem panaszkodhatom, mert sikerült két kiadómat in extremis kitűnő feltételek mellett egy újonnan alakult Ediciones y Publicidad, S.S. nevű vállalat által feszippantani, ahol is megmaradok szép fizetéssel s autonómiával, egyéb revenu-kkel, mint irod. igazgató. Most az egyik legnagyobb kiadót szippantjuk fel éppen, saját házzal, remek gépekkel, stb. stb. Hitelezőim listáján ön is szerepel néhányezer pezetával.

Az HADA FATAL nem volt siker, a kiadó azóta már régen beadta a kulcsot. Az előleg megfelelt a 2000 nyomott példány royalties-jének. ZÁRÁS UTÁN-ból csak kb. egy negyed lőn lefordítva, de nem jön mostanság számításba kiadásra.

A TRÓPUSI LÁZ megjelent saját kiadásomban, de nem volt sikere és vajmi kevés fogyott belőle. Most csináljuk a pontos felállításokat, és remélem, egy héten belül elküldhetem a pontos adatokat. Egyidejűleg – kis dózisokban, s nem mint kiadó, mert akkor kiviteli engedély kellene, és 3 kv kiküldése u. annyi formalitással jár, mint egy egész vagóné ! – postára adatom támpéldányait, kötve s kartonné.

Amit az ottani kiadókról ír, az itteniekre is pontosan áll (1/4 gőz) A TÚLSÓ PARTON tényleg kitűnő könyv ; Északamerikában nem tudja eladni ? Ott sok vaskos újdonság jelenik meg ! Itt is egyszer sorrakerül, de nem tudom, mikor. A más fél millió, amibe kerülne, még nagyon olcsó az itteni árakhoz képest. P.o. Körmendi BOLDOG EMBERÖLŐ-je 100,000 pezetába került volna 4,000 példányban, s ha nem adom el – amint nem adtam volna el ! – hat hónap alatt, becsukhattam volna a boltot. Lett volna rajta 75-80,000 haszon ; így inkább eladtam egy « vakmerőbb » kiadónak (jómagam is elég vakmerő vagyok !), s visszakaptam a 10,000-et, amibe a fordítás került, plusz 15,000 pta lelépési díjat. Ez biztosabb s jobb üzlet. A ZAUBERBERG és BUDDENBROOKS újabb kiadásait egy más kiadóval társulva hoztam ki, egyszerre, mert kben sem ő, sem én egyedül nem bírtuk volna el a terheket! Előbbi már 7. kiadásában van az utóbbi 3.-jából (az első 1936 óta !) 3100 példányból még maradt 1300 !

Ami a honoráriu átutalását illeti, megvolt már az engedélyem dr. Bálint nevére, de utolsó percben annullálták ; most újra fogom kérvényezni Madridban ; ez elég hosszú história.

Anyagilag ez nem kerülne megeröltetésbe, mert ahhoz képest, amit állandóan fizetek, hétről-hétre, az ön összegei, sajnos, nem jelentősek (tegnap ment 20.000 Th. Mannak, 1500 egy Leacock könyvért, 1300 egy Baudouinért; nemrégiben Tábori Györgynek 100 font – 4500 pta – a Skorpió-könyvért ; ezzel csúnyán elkéstem, de most minden rendeződött, mert az r.t. millióig tartozik fedezni esetleges passziváimat. Legnagyobb « bukásom » eddig az 5000 példányban offset papírosra nyomott Goya-rézkarc reprodukció-sorozatom volt, t.i. itt, nemzeti cikk lévén, nem kell, s exportálni ostoba okok miatt eddig nem tudtam ; p;o. épen Párizsban, ahol pedig nagy a keletje az ilyesminek. Angliába plaquette-formában (portfolio) nem lehet küldeni, mert 100% vámot fizet, kötni pedig nem köttettem túl sokat, mert az újabb áldozatot jelent.

Hála az új n.t.-nak, sokkal jobban állok, mint valamennyi kartársam. Így p.o. az Ön ügye tisztára a technikai lebonyolítás lassúságán fog múlni, miután már több mint 3 éve nem vállaltam egy mindig halálosan fárasztó s rendkívül költséges, csak bosszúsággal járó madridi utazás risikóit, s személyes relációim így meglazultak. Sajnos, mindent a fővárosban kell elintézni, holott p.o. eladási szempolntból a katalán régió sokkal fontosabb, s kv-kiadási szempontból ez a főváros, Barcelona.

Dolgozik még Opera Mundiéknak ? Látom, most karrikatura-eladással is foglalkoznak. Az itteni nagy papírnehézségek mellett – kilója 12-19 pezete ! a TRÓPUSI LÁZ-é még 7,60 volt, igaz, hogy félformátum s így a nyomás nagyon drága volt, a sajtóvonalon itt úgyszólván semmi, legalább is érdemes dolgoz, nem lehet csinálni.

Nagyon lekötelezne, ha összeköttetésbe tudna hozni Németh Andorral, akinek egy katholikus kvét, amely spanyolra is le volt fordítva már évekkel ezelőtt, ki tudnám hozni. Utolsó címéről visszajöttek a levelek !

Remélem, még ebben az esztendőben viszontláthatom személyesen ; egyelőre érvényes útlevelem sincsen, Követségünk sincs, sem konzulátusunk.

Mára zárok. Minden jót kíván, szív. üdvözlettel

Brachfeld Oliver