☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR215

Date: 25-06-1943
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Mélyen tisztelt Dormándy Úr!

Folyó hó 8-i levelét 23-án kaptam meg.

Mindenekelőtt meg kell Önt nyugtatnom, hogy nemcsak a közöttünk fennálló szívélyes kapcsolat alapján, de méltányolni kívánván azt, hogy a lexikon kiadása az Ön gondolata volt és hogy az első kiadásnál oly sokat tevékenykedett személyesen is – érdekeit sohasem fogom szem elől téveszteni.

Épen ezért felajánlom Önnek azt, hogy előző levelemben közölt ajánlatomra ne adjon most választ; függesszük fel a végleges döntést, akár Ön, akár Sömjén Úr fog határozni ebben az ügyben ez év végéig. – Talán ez az időpont alkalmasabb lesz.

Ami a jelenlegi lexikonszerkesztési munkálatok időszerűségét illeti, sajnos, nem oszthatom nézetét.

Ha látná i.t. Dormándy Úr, hogy mit végeztünk eddig és mennyi még a tennivaló, akkor nem mondaná, hogy 6 hónap alatt elvégezhető a munka.

Megnyugtathatom, hogy egyetlen olyan sor sem íródik, ami 2-3 éven belül aktualitását elveszthetné, vagy elavulhatna. – Az ilyen természetű cikkeket mind kiemeltük. –

Ezzel szemben fenntartom azt, amit már előző levelemben írtam, hogy a munkálatok abbahagyása igen nagy kockázatot jelentene.

A szerkesztésre és a hibák megítélésére vonatkozó álláspontját szintén nem oszthatom.

Szerencsétlen dolognak tartom, ha ebből elvi, vagy hatalmi kérdést csinálnánk.

Az egész lexikon-átdolgozási munkálatokat lelkiismereti kérdésnek tekintettem eddig és tekintem a jövőben is. – Egyedi véleményem alapján egyetlen változtatás, pótlás, vagy törlés nem történt.

Egy 4 tagú bizottság igen komoly és alapos tanulmányozás, összehasonlítás, mérlegelés alapján döntött minden címszó ügyében.

Nem hiszem, hogy ezt lelkiismeretesebben, de egyúttal jobban is meg lehetne csinálni.

Minthogy ajánlatom alapján a döntést az év végéig tolták ki, azt ajánlom, bízza meg Dormándy Úr Sömjén Urat, hogy a szerkesztési ügyekben is Ő képviselje.

Ez egy olyan sokrészletű, nagy komplexumú kérdés, hogy levélben semmiképp nem tisztázható. –

Nem kétlem, hogy személyesen azonnal kiküszöbölhetnénk az esetleges nézeteltéréseket.

B. levelét és jelen levelem másolatát átadtam Sömjén Úrnak, aki különben futólagosan betekintést is nyert a folyó munkálatokba.

Sajnálom, hogy saját magáról és kedves Családjáról semmit sem írt. – A Dante-nál ezidőszerint még rendben vannak a dolgok. Azt hiszem az elmúlt háborús 4 év alatt fejlődtünk – és növekedtünk, noha ma hiányzik az összehasonlítási alap.

A Paliról csak közvetve tudok távirati értesítést kapni. Az utolsó hírek szerint jól van.

A villánkat 2 évvel ezelőtt eladtuk és most a Budakeszi-úton lakunk egy 3 szobás öröklakásban.

Kérem, adja át a Nagyságos Asszonynak szívélyes üdvözletemet és kézcsókomat.

Sokszor üdvözli igaz híve:

Erdős