☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR419

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 24-02-1947
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (02-01-2022)
Folio number: 1

Kedves Barátom!

A legutóbbi leveledben kért kimutatásokat ma még nem tudom Neked elküldeni, a hivatalos mérleg munkálatai most vannak folyamatban, remélem, hogy a jövő hét végén már el tudom küldeni a raktárkimutatással, kinnlevőségek és terhek listájával különböző listákkal együtt. Egyes részeit ugyan már most is elküldhetném, de talán helyesebb, ha az egész komplexumot együtt juttatom el Hozzád. Ugyanakkor elküldöm legújabb kiadványunk, Zweig: Marie Antoinette-jének részletes kalkulációját is, hogy mindent tisztán láthass. Nagyon köszönöm kedvességedet, hogy Klárinak és Németországba is elküldted a leveleket, már mindkét helyről válasz is érkezett.

A Forrás könyvkiadó /volt Tolnai/ bizonyos érdeklődést mutat a Wells kiadványok iránt. Mint jól tudod, meglehetősen nagy raktárunk van Wellsekből, amelyeket a könyvkereskedésekben elhelyezni már évek óta nem tudunk. A Forrás majdnem az egész Wells készletet hajlandó átvenni, de természetesen a jogok iránt is érdeklődik. Erre pedig mi nem tudunk választ adni, mert a Wells szerződések elégtek. Minthogy annakidején Te még idehaza voltál bizonyosan emlékszel rá, hogy ezeket a jogokat milyen formák között szerezted meg s azok fölött miképpen rendelkezünk. Nagyon kérlek, válaszolj erre vonatkozólag postafordultával, mert az ügy lebonyolítása meglehetősen sürgős.

Most hoztuk ki Madách: Tragédiáját, igen csinos külsővel 9.80 Ft árban. Két példányt keresztkötés alatt el is küldtünk címedre. A Marie Antoinette március közepe táján jelenik meg s az érdeklődést látva azt hisszük, hogy azzal tisztességes üzletet tudunk csinálni.

A könyvforgalom föllendítése érdekében most egy könyvsorsjegy-akció indult el, még pedig igen bíztató körülmények között. Reméljük, hogy Zweiggel, s ezzel a sorsjegyakcióval a legközelebbi hónapok zavartalan menete biztosítva van. Könyvnapra Noszlopi új könyvének kiadását tervezem, melléje talán egy kisebb terjedelmű szépirodalmi művet hozunk. Most gondolkozunk azon, hogy Werfel: Bernadette-jét is kihozzuk. De hát ez – lévén igen nagy terjedelmű, - előbb biztosítanunk kell legalább a kiadás költségeinek egy részét. Ezirányban, most folytatunk tárgyalásokat. Ha ez nem menne, akkor Werfel: Érettségi találkozójára gondolok, amelynek matricája megmaradt.

Ezidőszerint különösebb nehézségeink nincsenek, dolgozunk és reméljük, hogy lassanként fel tudunk fejlődni a régi pozíciónk közelébe.

Klári írja, hogy sokat dolgozol s egyben azt is jelzi, hogy április elejére egész családjával háromhetes budapesti látogatásra készülnek.

Válaszodat sürgősen várva szívélyesen üdvözöl

Vándor Kálmán