☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR308

P.O.B. 292 Budapest 62.
24, Place Dauphine Ile de la Cité Paris 1.
Date: 17-04-1967
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (12-11-2021)
Folio number: 1

Tisztelt Uram!

Elhunyt barátunk, Lesznai Anna óhaját teljesítjük, amikor tiszteletünk jeléül egyidejűen megküldjük „Köd előttem, köt utánam” kötetének nevére szóló 29. számú példányát. Kérem, fogadja szívesen.

Máli hamvait hazahozták és június 7.-én fogják elhelyezni fivére mellé, a kerepesi úti temetőben. A kegyeletes ünnepségről, amelyet a Magyar Írók Szövetsége és a Magyarok Világszövetsége közösen rendez meg, annak idején külön értesítéssel leszünk.

Kérem, legyen szíves alkalomadtán a könyv megérkezését nyugtázni.

Tisztelettel

Beőthy Ottó

főtitkár