☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR462

Budapest VII. Lenin krt. 9-11.
Date: 09-07-1964
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (08-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Uram!

Legyen szabad közölnünk, hogy „Szorongás” című nb. kéziratát annakidején rendben hálás köszönettel megkaptuk és az szerkesztőbizottságunk tagjainak egyöntetű helyeslésére talált. Ennek értelmében lapunk júniusi számában annak közreadását megkezdtük és folytatni fogjuk azt annak befejezéséig. Lapunk támpéldányát és az esedékes szerzői honoráriumot közvetlenül az Ön címére június 25-én megküldöttük.

Legyen szabad remélnünk, hogy mindkét küldeményünk időközben az Ön címére megérkezett. Ha esetleg bármelyik elmaradt volna, úgy arról kérjük szíves értesítését. Egyik levelében kilátásba helyezett budapesti látogatása elé a legnagyobb örömmel és várakozással tekintünk s személyes találkozásunk alkalmával kapcsolataink elmélyítéséről részletesen elbeszélgethetünk.

A Látóhatár Szerkesztőbizottsága nevében őszinte tisztelője:

Paku Imre