☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR283

Bécsikapu tér 7.
Date: 20-11-1937
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (26-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Barátom,

Párisból hazatérve – úgy kezdem, mint a szabónők és kalaposnők! – találtam szíves küldeményét. A könyvre Loli csapott le, aki nagy érdeklődéssel olvassa. Mihelyt meglesz vele, nekilátok s ha elolvastam, írok. Ez a „mihelyt” kissé könnyelmű ígéret, mert nálam az olvasás hangulat dolga, néha a leggusztusosabbnak ígérkező könyv is pár hónapig vár, míg sorát ejtem. Tény az, hogy el fogom olvasni, mint majd annakidején őszinte beszámolómban a szerző is meggyőződhetik róla.

Kézcsókkal a Nagyságos Asszonynak,

szíves üdvözlettel igaz híve Hatvany Lajos