☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR067

Budapest V. Géza u. 2.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 17-05-1940
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (29-08-2021)
Folio number: 1

Igen tisztelt Direktor Úr!

Március 8.-i nb. levelét megkaptam. Most utólag vallom be, pontosan azt a választ kaptam, amit vártam Öntől.

A nobilis elintézésért és főleg igazunk megvédéséért, fogadja Kedves Direktor uram Vári Dezső vezérigazgató úr és a magam nevében is leghálásabb köszönetünk kifejezését. Rendkívül örülnénk ha viszontszolgálatra mielőbb alkalmat adna. Sömjént tájékoztattam.

Miután felhatalmazott, hogy szíves segítségét igénybe vehetem, máris élek, illetve élünk vele. Talán még nagyobb üzlet is lehet a dologból.

Figyelmünket felhívták Simenon francia író detektív regényeire. Ebben, illetve a jogok megvétele ügyében Dr Kerpel Jenő iteni megbízottunk már több ízben, így legutóbb f. év május 1-én is írt a párisi D. Clairouin ügynökségnek, - mely cég közölte, hogy Simenon könyvei Magyarországon opció alatt állnak.

Mivel megint a Nova kezét látjuk a dologban, helyzetünk annál is könnyebb, mert ha ezek a detektív regények valóban kiválóak és kiadásra alkalmasak, bizonyos, hogy több jogot magasabb áron megvásárolnánk.

Amennyiben tehát foglalkozni kíván az üggyel, kérjük szíveskedjék megtudni, nem volnának mégis hajlandók Önön keresztül, velünk szóba állni és igenlő esetben mely legjobb regényekből lehetne szó – mennyit kérnek az egyes jogokért és franc vagy pengőben kívánják-e a fizetést. Ha itt számlázhatná a Pantheon, ez volna a legegyszerűbb megoldás. Simenon legjobb detektív regényeinek megküldését is kérjük elolvasásra. Egyben szíveskedjék az egyes megvásárolt jogok után fizetendő tiszeteletdíját is közölni.

Amidőn kérem, hogy mindezekre vonatkozó nb. válaszait – most már hivatalos úton – velünk mielőbb közölni szíveskedjék, Önt Isten különös oltalámába és kegyeibe ajánlva vagyok szívélyes üdvözlettel

Benedek Rezső

Amennyiben amerikai és angol jó detekt. – kalandos és cow-boy regény jogokkal rendelkezne, szívesen vesszük ezekre vonatkozó szíves ajánlatát és feltételeit.