☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR216

Budapest
Date: [1940]
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Dormándi Úr!

Nagyon örültem levelének és főleg, hogy valami bíztatót is hallok. A Pantheonnal a legnagyobb érdeklődéssel és legönzetlenebb jóakarattal foglalkoznék, feltéve, hogy ezt Sömjén úr is szívesen látja. Máris érintkezésbe lépek vele és őszinte véleményemre a legrövidebb időn belül számíthat.

A lexikon teljesen abba maradt, de csakis bizonytalan külpolitikai helyzetből adódó viszonyok miatt. El kellett fogadnunk Lantosnak azt az érvét, hogy amikor ilyen nagy politikai és gazdasági átalakulások vannak kilátásban, képtelenség egy jó lexikont készíteni. Mihelyt a dolgok stabilizálódtak, foglalkozni akar elsősorban a 6 kötetes lexikonnak egy olcsóbb, új kiadásával. Azt látom, hogy érdekli őket az ügy.

A Dante felére redukálta őszi programját, de így is több mint 400 ívnyi újdonságuk van. A forgalmuk több mint a múlt évi, de hát ez nem a viszonyok fokmérője, hanem jól eltalált újdonságok eredménye. A Thibault család első 7 kötete most jelent meg és úgy látszik bevált. A kiadók általában erősen redukálták és nagyon panaszkodnak. Révai idén nem oly aktív mint előző években. Talán tudja, hogy náluk most Bánfy Miklós az elnök és Bókay (az író) a vezérigazgató. Szántó még ott van azért)

A családban egészségileg semmi baj, de a jövő és főleg a fiam jövője nagyon lehangol. Arról le kellett mondania, hogy a Geniot vezesse, mert a zsidó törvény (bár evangélikus) rá is vonatkozik (mellesleg megjegyezve a fiamat „áriazáltuk” és most abban mesterkedünk, hogy Bíró-t tűrjék meg Milanóban, mert a Geniot meg szeretnénk tartani)

Erre való tekintettel felkértem párizsi megbízottam Strém útján Sauvageot, hogy legyen segítségem abban, hogy a Pali 2 vagy 3 éves vízumot kaphasson arra való hivatkozással, hogy olasz és magyar kiadó mellé egy francia kiadó alapítását tervezi (tőkét amerikai rokonai adnának ha hosszabb időre megkapná a letelepedési engedélyt) Francia munkákat adna ki elsősorban három nyelven. A Sauvageot szótárra hivatkozva ennek méltányolására is lehetne számítani. Sauvageot írt is ide egy levelet az Eötvös Kollégiumban lévő ismerőséhez, járjon el a követség útján. Őszintén szólva Sauvageot-tól többet vártam és nem is remélek sokat levelétől.

Más baj is van, Paliban nincs meg az az érdeklődés amit elvárnék tőle, úgy látszik nem megy el szívesen Pestről és nem tudja még felfogni, milyen kényszerítő körülményekre kell ma előre már gondolni. Dühömben a héten már tudtára adtam, hogy nem törődök többé mit fog csinálni, miattam itt is maradhat. De hát ha valami bajba kerül majd, mégis az én gondom lesz az. Éppen ezért kérem tájékoztasson, volna-e valami kilátás és mi volna az elintézési mód, hogy Pali, esetleg mi is megkapnánk a vízumot. Persze a Pali a fontosabb. Tényleg talán csinálnék valamit, talán együtt is lehetne. Kérem legyen szíves tájékozódni, volna-e etikai és rendeleti akadálya annak, hogy a könyvek egy része Magyarországon és Milanoban nyomódjon. (A Megyeri francia kiadását lestabilizálták, hogy külföldön nyomódott)

Nem tervezi-e, hogy Pestre látogat? Sok megbeszélni való lenne. Nincs kizárva, hogy dec. hóban Olaszországban leszünk, ha addig nem jár erre, ott is találkozhatnánk.

Annyit mondhatok, hogy elhatározását ma még sokkal indokoltabbnak látom, mint pár hónap előtt.

Feleségét sokszor üdvözlöm. Írjon minél előbb. Szívélyesen üdvözli híve Erdős