☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR439

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 26-11-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (06-01-2022)
Folio number: 1

Igen Tisztelt Igazgató Úr!

Örömmel értesítjük, hogy a Kereskedelmi Bank levele szerint Banque Francaise du Commerce Exterieur Páris útján 3.000.- forintnak megfelelő 66.964 francia frankot utaltunk át. Reméljük, hogy mire levelünket kézhezveszi, addigra a pénz is megérkezik.

A csomagküldési engedély megszerzését is szorgalmazzuk, de valószínű hogy ez is hosszabb időt vesz igénybe. A másik átutalást a {Nemzeti Bank|} szintén engedélyezte. Információnk szerint azért késik, mert az illetők az ellenértéket eddig nem fizették be. Mindenesetre azon vagyunk, hogy mielőbb elintézzék.

Németh Andortól visszakaptuk „A Csőd” c. novellát, de a másikról, ami nála van egyáltalán nem nyilatkozik. Cserépfalvi a „II. Frigyes”-t többszöri sürgetésünk ellenére még mindig nem küldte vissza. Nem hagyjuk elkallódni.

A Pantheon ügyeiben sajnos csak negatívumokról számolhatunk be. Forgalmunk októberben 16.400 forint volt a tavalyi 23.500-al szemben. Az egész évi valamivel többet mutat a tavalyinál, mert az idén 130.000 tavaly 120.000 volt. Ellenben míg tavaly ősszel 5 kiadványt jelentettünk meg, az idén a képeskönyvön kívül /melyről az előző levelünkben írtunk/ csak a Traven: Halálhajóval jelenünk meg. Ennek oka, hogy a cenzúra Kertész Erzsébet ifjúsági könyvét sem Zweig: Stuart Máriát nem engedélyezte. Természetesen így tárgytalanná váltak Dr. Kerpellel a jogra vonatkozó megbeszéléseink.

Most beadtuk Maróczy nagymester Sakk könyvének tankönyvét cenzúrára. A könyv három részből áll kezdő-haladó és végjátékok vezérkönyve. Ezt külön részenként gondoljuk kihozni, mert a komplett könyv kihozására nincs anyagi lehetőségünk. Így részenként az elhelyezés is könnyebb. Eddig mióta a könyv 1942-ben megjelent, ez lenne a negyedik kiadás, állandóan fogyó cikk, de nem siker. Hacsak 10 ilyen kiadványunk volna azt hisszük sokkal nyugodtabban néznénk a jövő elé.

Távolabbi terveink mindig a pénzügyi helyzet és az egyéb rendelkezések szerint alakulnak. Megalakult az Állami Könyvhivatal, melynek feladata a könyvkiadás irányítása, az államosított kiadók feletti felügyelet és a terjesztés racionálisabbá tétele. Gyakorlatban még nem tudjuk, mint jelent ez a Pantheon szempontjából, de az előjelek azt mutatják, hogy erős ellenőrzés alá kerül minden kiadó.

Népszava /Horváth Zoltán/ átvette Traven: Fehér rózsa lapközlési jogát. Megállapodásunk úgy szólt, hogy a közlésért a szedésről matricát készítettnek és mi arról kinyomtatjuk a könyvet. Ők azonban laptechnikai okokból, sajnos a szöveget kb. 60%-al lerövidítették és így a szedést a könyv szempontjából nem tudjuk használni. Most vagyunk velük tárgyalásban, hogy ezért kb. 3.000 forintos szedés költségért valami ellenszolgáltatást kapjunk. Különben maga a könyv a mai vonalba beilleszthető és szeretnénk tavaszra kihozni. Reméljük, hogy Igazgató úr tervei legalább részben a megvalósuláshoz közelednek és valamelyikkel sikerül valami eredményt is elérni.

Egyéb fontos jelentenivalónk nem lévén mindnyájukat szeretettel üdvözöljük

Tiringer