☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR318

Paris
paris
Date: 24-11-1946
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (14-11-2021)
Folio number: 1

Kedves Barátom!

Egyidejűleg megküldettem címedre az új magyar könyvárjegyzéket, amelynek anyaga jól dokumentálja az élő magyar irodalmat. Nagyon remélem, hogy sokoldalú elfoglaltságod közepette, módot találhatsz majd arra is, hogy a magyar könyv s ezzel a magyar írók érdekében, irányításod alatt álló követségünk tevékenykedhessen.

Párisban elég tekintélyes magyar kolónia él és igen hálás lennék, ha alkalomadtán intézkednél afelől, hogy a követség tájékoztasson a franciaországi magyarsággal teremtendő kapcsolatok lehetőségeiről a magyar könyv szempontjából.

Nem tudom, van-e már Párisban magyar könyvtára az ottani magyarok szervezetének és egyáltalán mi módon lehetne irodalmi vonalon ápolni a kapcsolatot az ottani magyarsággal. Ennek rendszeres kiépítését igen fontosnak tartanánk úgy a honi irodalom, mint az ottani hazánkfiai szempontjából.

Amint tudod, általában az ú.n. hivatalos akciók ilyen kérdésekben nem mindig a legszerencsésebbek és éppen ezért remélem a Te segítségedet és támogatásodat, amellyel egyben a magyar irodalom ügyét is előbbre vinnéd, mert hiszen a belföldi lehetőségek egyelőre még bizony nagyon korlátozottak s épp ezért igen fontos, eltekintve a magától értetődő kulturális jelentőségtől, a könyvek és folyóiratok külföldi terjesztése. Már több igen jó színvonalú és kiállítású magyar folyóirat is megjelenik, amelyeket szintén a franciaországi magyarok kezébe kellene adni.

Mindenfajta tanácsodért és támogatásodért ez ügyben igen hálás lennék.

Sokszor szívesen üdvözöl igaz híved

Gergely sk.