☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR310

Paris
Date: 25-11-1944
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (12-11-2021)
Folio number: 1

Kedves Honfitársunk!

A párisi magyar Szellemi Kör, 1944. november 22-én tartott ülésén, Önt rendes tagjává választotta. Kérjük e határozat tudomásulvételét és aktív közreműködését a Társaság munkájában. Az első ismerkedési összejövetelt 29-én, szerdán este rendezzük 7 órakor a Magyar Házban /9, square Vergennes, métro: Vaugirard/ I. emelet 1. alatt. Szíves megjelenésére számítunk.

Itt említjük meg, hogy dec. 2-án, délután 5-kor lesz a Szellemi Kör 2. nyilvános előadása a Magyar Ház nagytermében. Program: A francia ellenállási mozgalmak, A mai francia sajtó, Szemelvények a francia ellenállás költőiből /versfordítások/. Előadók: Dobossy és Gereblyés tagtársak. Vendégeket szívesen látunk.

Midőn örömmel üdvözöljük Önt tagjaink sorában, kérjük, hogy fogadja őszinte nagyrabecsülésünk kifejezését.

A Vezetőség