☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR433

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 23-06-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (05-01-2022)
Folio number: 2

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Köszönettel igazoljuk folyó hó 13.-i nb. levelét, melyre az alábbiakban válaszolunk.

A levélpapír kellemes emlékeket idéz fel bennünk, mert mikor ezt használtuk, még a Pantheon-együttes hiánytalanul együtt dolgozott, Ön is köztünk élt és Sömjén is megvolt. Sajnos a háború nemcsak a levélpapírt pusztította el, hanem a Pantheonra is nehéz időket hozott, de reméljük, újra sikerült kiheverni a súlyos csapásokat.

Igazgató utazását igen fontosnak tartanánk, már csak azért is, hogy saját szemével lássa a dolgokat és közös erővel esetleg valami megoldást találjunk a további munkára. Azt hisszük addigra elintéződik a dolog és nem lesz komoly akadálya az utazásának.

„A mű”-ből még az elmúlt héten ismét küldünk egy fűzött és egy kötött példányt, ha megkapjuk a Szikra impresszummal ellátott Vercors példányokat, úgy abba a küldeménybe is teszünk és ezzel együtt a kért új Reményik könyvet is eljuttatjuk Önhöz. Újabb kritika csak egy jelent meg, ez is inkább recenzió jellegű. A megjelent hirdetéseket is mellékeljük. Minden számottevő lapnak és folyóiratnak küldtünk recenziót példányokat, de eddig csak a múlt levelünkhöz mellékelt „Világ” és a most küldött „Új Magyarország” recenzió jelent meg.

Az idei könyvnapokra az Egyesület nem csinált jegyzéket, hanem a „Nagyvilág” című folyóirat szerkesztőségével kötött megállapodás alapján ennek a lapnak a könyvnapi száma lett a megjelenő könyvek hivatalos jegyzéke.

A könyvnap egyáltalán nem sikerült nálunk s úgy gondoljuk máshol sem, mert tudomásunk szerint csak Ady és József Attila összes verseinek új könyvnapi kiadása és természetesen a tömegekhez eljutó kiadványok fogytak. A bizományba kiküldött példányokat most számolják el a kereskedők, a legtöbb bizony nem adott el még így sem, sőt a fixre átvett példányokból is vissza kell venni. Pedig a könyv jó és amint a mellékelt hirdetésekből kitűnik, amennyire a lehetőség engedte, hirdettünk is. A megadott címekre a példányokat eljuttattuk és reméljük, ha külföldön kihozzák, amennyiben sikere lesz, úgy a magyar kiadás is jobban fogy.

Barna Sándor eddig nem jelentkezett, lehet hogy a napokban felkeres bennünket. Jó lenne, ha valami remek ötlete támadna, ami lendületbe hozna egy kissé bennünket, félünk azonban, hogy az ötletekhez pénz kell, ami sajnos nagyon kemény dió részünkre.

A Községi Élelmiszer csomagok költségei a következők:

I. csomag: 9 kg cukor 129.60

csomagolás 12.96

illeték 10.-

vám és szlabélyeg -.86

portó 22.74 176.16

II. csomag: 2 ½ kg szalámi 142.50

csomagolás 14.25

illeték 3.-

vám és szlabélyeg -.94

portó 9.94 170.63

III. csomag: 9 kg vegyesíz 111.60

csomagolás 11.16

illeték 10.-

vám és szlabélyeg -.75

portó 22.74 156.25

Összesen Forint 503.04

Mi is csodálkoztuk, hogy Igazgató úr 10 kg lekvár kér, de hát nem ismervén az ottani élelmezési viszonyokat, gondolva, hogy nagy segítség az Önök részére, abból is küldtünk. Reméljük, azért nem vész kárba.

Vercors-ból, ha a Szikrától példányokat kapunk, a szerzőnek küldünk. Sajnos nem megy úgy, ahogy gondoltuk, pedig igazán olcsón adjuk /fűzve 16.-, kötve 26.- forint/.

A Les Editions de Minuit e hó 18.-i kelettel újra írt a honorárium ügyében, de sajnos még mindig az a helyzet, hogy nincs pénzünk, Szikránál, akik ezt intézik, roppant elfoglalt emberek és még a hó elején pár napi haladékot kértek az elszámolást megejtésére.

„A mű” honoráriuma ügyében legutóbbi levelünkben írt bankválasz ma is ugyanaz. Sajnos nagyon nehezen engedélyeznek mostanában devizát, főleg nagyon lassan.

A Traven: Halálhajó fordítására, ha Igazgató nem emlékszik pontosan, akkor az eredeti kiadást kell összehasonlítanunk a nálunk megjelent magyar kiadással, hogy nem maradt-e ki valami olyan belőle, ami most aktuális. Az új Traven-ek jogait értesülésünk szerint már lekötötték sőt az egyik az Anonymus könyvkiadónál tavaly ősszel már meg is jelent, „Az akasztottak lázadása” címmel. Szikrától is úgy értesültünk, hogy ők is vettek jogot. Nem ártana azonban, ha Igazgató úr behatóbban érdeklődne a kiadónál, mert úgy érezzük, siker lenne és Szikrában megvan a hajlandóság – ha a jog a mienk – a közös kiadásra.

Amint abból a pár szóból, amit új regényéről ír, kivesszük, érdekesnek ígérkezik és az az érzésünk, hogy Szikra, amennyiben a programmjába illeszthető esetleg ki is adná. Mi mindenesetre kíváncsian várjuk.

Egészségére külön is kérjük, hogy vigyázzon, mert ha az elmúlt nehéz évek alatt sok viszontagságon sikerült átvészelnie, úgy nem jó lenne, ha súlyosabb baj történne most, amikor az elmúlt időkhöz viszonyítva aránylag talán nyugodtabb idők következnek.

Löblnek a levonatok ügyében telefonáltunk.

Gara László azóta sem jelentkezett, de most már nem is aktuális mert időközben a „Mű” példányai megérkeztek, hacsak ezenkívül nem üzent Igazgató úr mást is vele.

Az elmúlt héten leszállították az újabb 1000 kg papirost, most már a kölcsönből összesen 2.800 kg papírt vettünk. Utasításához híven több papírt ebből a pénzből nem veszünk.

Zweig jogok ügyében 8.-i levelünk óta változás nem történt, Kerpel még nem válaszolt.

Bernadette-el e hó 10.-én végre megjelentünk és várakozásunknak megfelelően kihelyeztük a remélt példányszámot. Eredményt, jobbanmondva pénzt, legfeljebb csak jövő hónapban várhatunk belőle, de lesz abból augusztus is, mire a tételek befutnak.

Sajnos a pangás tovább tart és bizony nagyon nehéz a nyári hónapok alatt csak a rezsit is előteremteni.

A palesztinai irodalomról szóló cikkét Hárs Lászlótól nyert értesülésünk szerint a Kortárs közölni fogja, időpontot még nem tud mondani és kért hogy jövő hét végén újra érdeklődjünk nála.

Németh Andornál levő cikk sem jött még, külön felhívtuk figyelmét a „Mű”-re, meg is ígérte, hogy irat róla, de az eredmény eddig nulla.

Vázsonyival azóta nem beszéltünk s így nem tudjuk, beváltotta-e ígéretét, hogy Önnek közvetlenül ír.

Cserépfalvi szintén halogatja a választ.

Azt hisszük, hogy minden, Igazgató urat érdeklő ügyről írtunk, ha valami fontosabb változás történne, természetesen azonnal jelentkezünk.

A nyári szabadságolások megkezdődtek, jelenleg Szakálosné van szabadságon, neki sikerült a Mabival kiutaltatni magát Görömbölytapolcára.

Kedves családjával együtt sokszor üdvözöljük

Vándor Kálmán