☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR321

Paris, 15, 9, Square de Vergennes
Date: 09-02-1945
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (14-11-2021)
Folio number: 1

Igen tisztelt Honfitárs!

A Magyar Függetlenségi Mozgalom Központi Bizottságának megbízásából szíves tudomására hozom, hogy a Franciaországban élő magyarok, svájci és belgiumi honfitársaikkal karöltve, nagy gyűjtési akciót indítanak azzal a céllal, hogy a befolyt összegből harci kocsikat vásároljanak a francia és magyar hadsereg számára. A Mozgalom tagjainak és Vezetőségének bizalma Önt a végrehajtóbizottság tagjául jelölte ki. Kérem e javaslat tudomásulvételét és szíves megjelenését a bizottság első összejövetelén, hétfőn, február 12-én este ½ 8 órakor, a Székház II emeleti iskolatermében. Az összejövetel napirendje: a bizottság megalakulása és napirendjének elkészítése, hogy siker reményében indíthassuk meg agitációs munkánkat.

Az akció nagy jelentősége az összes külföldi magyar összefogása és beállítása az új magyar kormány akcióprogrammjába, mely legelső feladatának a háború folytatását és a Szövetséges Hatalmak oldalán való dicsőséges befejezést tekinti.

Bízom abban, hogy Honfitársam megérti az akció kivételes jelentőségét és magáévá teszi annak ügyét.

Szíves megjelenésére számítva őszinte nagyrabecsüléssel üdvözli

Csizmadia [ ?]

A Magyar Függetlenségi Mozgalom főtitkára