☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR455

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 19-09-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 3

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Végre van annyi idő, hogy egész részletes beszámolót adjak ügyeinkről. Újra bocsánatot kell kérnem, hogy hónapokig nem jelentkeztünk, de szerettem volna, hogy amennyire lehetséges, jelentésem alapján Igazgató úr tiszta képet kapjon helyzetünkről. Mint múlt hó 7-i rövid értesítésemben jeleztem reggeltől estig folyó ügyeket intézünk és még otthon is dolgozunk, hogy utol érjük magunkat. Sajnos idegileg annyira igénybe vagyok véve, hogy múlt hó elején idegkimerültség címén orvosi rendeletre azonnal szabadságra kellett mennem. A mai viszonyok között végtelen nehéz a vállalatot felszínen tartani, igaz, hogy ebben nagy segítség Szabados, mert ha tovább is Vándor marad itt a Pantheonnról csak múlt időben lehetne beszélni.

A könyvkereskedők forgalma úgyszólván teljesen leállt és csak a részlet eladásokból tudjuk magunkat nagy gonddal úgyahogy fenntartani. Azt hiszem nem kell magyarázni, hogy ez mit jelent, hisz Ön tapasztalatból szintén épp oly jól tudja mintha itt lenne köztünk, azóta a helyzet semmit sem változott.

Ezek előre bocsájtása után rátérek jelentésem érdemi részére.

I./ Kölcsönügy: 20.000.-

1948. V. 17 3 csomag 503.04

VII.15 2 ” 374.77

XI.18 átutalás 3351.08 4.228.89

marad 15.771.11

erre fedezetül van:

637 kg. 70/100 papír á 6.03 3.937.37

153 ” 80/106 ” 6.03 955.26

330 ” A/1 ” 6.19 2.114.53

986 ” 78/104 ” 7.- 7.145.06 14.152.22

hiány 1.618.89

A papír fedezetből hiányzó 1.618.89 forint értékű papírt a „Mű”-höz használtuk fel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a könyvhöz a papírt Ön adja, mert az átutalások arányában használjuk fel a papírt.

A Nemzeti Banktól megkaptuk a 12.212.40 forintra a jóváírási engedélyt, azzal, hogy az átutalásokat esetenként kell kérnünk. Eddig sajnos nem volt pénzünk, de szeptember folyamán akárhogyan is kiszorítunk 2-3000 forintot és beadjuk az igénylést, mert egyidejűleg le kell fizetni az összeg ellenértékét forintban. Csomag küldéssel is próbálkoztunk, de sajnos nem küldhető.

Az Ibusz útján küldünk az Ön könyveiből és az újonnan megjelent kiadványainkból példányokat, ha megkapta legyen oly jó értesítsen bennünket.

II./ Most rátérek helyzetünk számszerű ismertetésére:

1/ Ebben az évben július végéig havonta és fajtánként a következő eladásokat eszközöltük

Pantheon könyvker. Részlet Idegen anyag Összesen

január: 13.872.63 -.- -.- 13.872.63

február: 11.266.88 -.- -.- 11.266.88

március: 10.633.33 1.065.96 3.531.82 15.231.11

április: 6.014.51 7.042.80 4.274.51 17.331.82

május 13.871.66 24.562.39 15.365.-- 53.799.05

június: 8.770.41 37.610.05 5.384.21 51.764.67

július: 13.697.74 35.918.85 27.814.87 77.431.46

Összesen: 78.127.16 106.200.05 56.370.41 240.697.62

Ha a kiadványainkból forgalmazott 78.127.16 forintot szembe állítjuk a tavalyi első hét hónap 101.167.28 forint forgalmával az 23.040.12 forint csökkenést mutat.

Az idegen kiadványokból elért 56.370.41 forint forgalom oly sokba kerül hogy éppen csak költségeinket hozza be, s azért csináljuk, mert a vállalat neve elég gyakran szerepel, s nincs az a látszat, mintha teljesen leálltunk volna.

Részletforgalmunk 106.200.05 forint. Ez is belekerül annyiba, mintha 50% engedménnyel adnánk tovább a kiadványainkat. Ebből az összegből, mely átlagosan 10 hónap alatt folyik be, most már cca 9.000.- forint incassonk van.

2/ Az ez évben befolyt összegek és ezek hováfordításának részletezése:

Bevétel Kiadás

január 1. egyenleg 8.886.06

január 17.373.40 17.255.43

február 8.794.29 10.237.27

március 11.443.55 13.730.87

április 19.331.10 17.628.55

május 30.716.31 30.952.03

június 29.930.71 28.723.98

július 38.840.24 35.738.46

összesen: 165.315.66 154.266.59

Ezek szerint a bevételünk az első hét hónapba 165.315.66 volt 154.266.59 forint kiadással szemben.

A következőkben részletezem először a bevételt, utána a kiadásokat.

a./ Bevételek részletezése:

Pantheon Részlet Idegen kiadv. Összesen

Múlt évről áth. 8.886.06 8.886.06

január 17.373.40 -.- -.- 17.373.40

február 8.794.29 -.- -.- 8.794.29

március 8.904.32 254.04 2.265.19 11.443.55

április 13.647.76 1.435.35 4.690.97 19.331.10

május 14.517.21 7.138.13 9.060.97 30.716.31

június 10.233.73 9.862.24 9.834.74 29.930.71

július 6.917.98 13.602.13 17.897.15 38.840.24

összesen: 89.274.75 32.291.89 43.749.02 165.315.66

b./ Kiadások részletezése:

idegen árubef. jutalék szem. és betegs. hitelezők

ügyn. adók

fizetések

január -.- 950.- -.- 4507.50 8175.25 1869.20

február -.- 450.- -.- 3847.50 2939.22 2400.-

március 854.49 1200.- 109.15 4110.- 3439.60 1930.20

április 1780.60 300.- 1705.76 4997.50 2012.30 3600.-

május 3.370.08 3221.40 6245.45 6943.50 3164.40 5459.80

június 1430.57 2060.- 5173.71 6345.- 6247.15 5677.51

július 2301.09 2150.- 9614.39 6160.50 5109.42 7829.38

9736.83 10331.40 22848.46 36911.50 31087.34 28766.09

egyéb összesen

január 1753.48 17255.43

február 600.55 10.237.27

március 2087.43 13.730.87

április 3232.39 17.628.55

május 2547.40 30.952.03

június 1790.04 28.723.98

július 2573.68 35.738.46

összesen 14584.97 154.266.59

3./ Aktíva Passzíva

1949.I.1. 1949.VII.31. 1949.I.1. 1949.VII.31.

Ptár 7695.35 10154.61 Hitel.76968.21 108017.65

Postat. 1190.71 540.10

Bank 7528.92 58.92

Adósok 31068.15 40900.11

R. ” 31068.15 73908.16

Össz. 47483.13 125561.90 76968.21 108017.65

A 108.017.65 hitelezők követelései következőkép

oszlanak meg:

Székely Kovács Olga 20.050.-

Igazgató úr honor. 12.212.50

átvitel 32.262.50

áthozat 32.262.50

Vándor honor. 10.082.50

Hátralékos szerzői tiszt. 10.268.-

Rövid lejáratú vegyes hit 55.404.65

108.017.65

Ebben az összegben nincsenek benne az újabb nyomda-könyvkötő és klisé számlák, a terjesztésre átvett idegen anyag júliusban eladott és elszámolt részének ellenértéke ami kb. számítás szerint még cca 55.000 forintra rúgnak. A fenti összegből augusztusban cca 22-24.000 forintot egyenlítettünk ki.

4./ Az összes költségek és befektetések az elmúlt hét hónap alatt a következőkép alakultak:

1./ befektetések 58.860.83

2./ idegen kiadv.-ra 25.652.64 84.513.47

3./ költségek:

a./ adók és betegs 31.739.97

b./ ügynöki jut 22.646.52

c./ szem. és ügyn.

fizetések 36.902.-

d./ egyéb 19.148.33 110.436.82

194.950.29

5./ Az elmúlt hét hónap alatt kiadtuk saját erőnkből:

Hámori: Hangszóró berendezések 1600 pld.-ban

Megjelenéskor kb. 500 pld.-t adtunk el elég rövid idő alatt. Ára 28.- fr.

Állandóan keresett könyv reméljük pár hónap alatt az egészet eladjuk.

Traven Fehér rózsa új kiadás 2000 pld.-ban

A könyvterjesztő nemzeti vállalat átvett belőle 500 pld. és Dante lecserélt saját kiadványra szintén 500 pld. Részletre is állandóan adunk el. Ára fűzve 16.- kötve 21.- forint

Horváth-Koppány: Kis benzinmotor készítése 1000 pld.-ban

Hámori könyvéhez hasonló keresett cikk. Ára 14.- forint.

Közös kiadványok:

Maróczi tanít 3000 pld.-ban /Maróczival/

Maróczi még 1944-ben kinyomatta ezt a kis füzetét 12000 pld-ban. az első 20 oldalt újra kellett nyomatni. Nálunk csak bizományban van. Ára 6.- forint. Maróczinak pld.-ként 1.50 forintot fizetünk az eladások arányában Eddig kb 1000 ment el.

Megjelent még Pantheon impresszummal

Zwierina: Mérlegtan és mérlegbírálat

Ára 88.- forint. Mi csak terjesztettük. Nettó 44.- forintért kaptuk, 1000 pld.-ban készült és kb. 3 hét alatt teljesen el is fogyott.

Előkészületben vannak: Debreczeny Elemér: Logarlécszámolás

Maróczy Géza: A kezdő sakkozó vezérkönyve

A haladó ” ”

Agnes, Smedley: Magányos asszony új kiad.

Tolsztoj: Népmesék

Traven: Taiiga új kiad. /közös/

Nem kaptunk engedélyt: Thomas Edin: Jeanne Darc

Emanuel Robles regényét

Stefan Sweig közül egyet sem

Somerset Maugham ” ”

Félix Salten ” ” ”

Állami feladat lett: Táncsics Mihály életpályám

Boris Polevoj: Egy igaz ember

Engedélyezés alatt: Garaudi: Irodalmi problémák

Menerovits: Üzemgazdaságtan

Rádió tanácsadó

Kertész Erzsébet új ifjúsági regénye

A könyvnapra benyújtott Maróczi Kezdő sakkozót csak könyvnap utánra engedélyezték, s így nem szerepeltünk semmivel.

Mint érdekességet közlöm, Singer és Wolfner megszűnt. Rózsavölgyit szintén állami kezelésbe vették. Földes Ede beolvadt a Könyvterjesztő nemzeti vállalatba. Franklin-Révai-Athenaeum-Hungária nemzeti vállalatok lettek, Cserépfalvi felszámol. Még egypár kisebb magánkiadó működik de nagyon valószínű, hogy pár hónapon belül felszámolják az egész magán könyvkiadást.

Új regényét a „Hazugság”-ot kíváncsian várom, ha mód lesz rá küldje el. Az itteni viszonyok mellett nem valószínű, hogy akad rá kiadó, ha megérkezik mindenesetre próbálkozunk vele. Mikor jelenik meg a „Túlsó parton” és a „Noé bárkája”? Egyéb kilátásai is vannak?

Reméljük egészségesek mindnyájan és a nyaralás is jól sikerült. Ilonka pár hónap óta rendszeresen bejár és elég jól bírja az iramot, sajnos a férje felmondásban van és nagy gondjaik vannak a jövőre vonatkozóan.

Én a szabadságom alatt kissé összeszedtem magam, de újra ott tartok mint ha nem is pihentem volna.

Mindnyájan nagyon örülnénk, ha személyesen beszélhetnénk Önnel és főleg nagyon megnyugtató volna, ha saját szemével látná a dolgokat, mert így levelezés útján nagyon nehéz referálni. Mindenesetre iparkodtam világos beszámolót adni, ha nem is teljesen tiszta a kép, de megközelíti a valós helyzetet.

Nagyságos asszonynak és Jutkának kézcsókom, Önt sokszor üdvözli

Tiringer István