☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR362

Budapest VI. Teréz krt. 5.
Hamburg
Date: 20-09-1920
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (16-11-2021)
Folio number: 1

Távollétem miatt csak most van módomban válaszolni egy hónappal ezelőtt kelt szíves soraira, melyek csak megerősítettek abban a felfogásomban, hogy a könyvkereskedői viszonyok pangása nem különleges magyar tünemény. Chester-féle kötet: „Geld auf der Strasse” már hónapok óta az asztalunkon van, de sajnos gondolni sem merünk rá, hogy ilyen terjedelmű könyvek fordításával bárkit is megbízzunk. Viszont Frank Heller regénye már régebb idő óta készül Moly Tamásnál: azt hisszük, a közeli napokban be is fejezi, dehogy mikor kerül kiadásra, azt egyelőre nem is sejtjük.

A modern német drámasorozat kiadása egyéni véleményem szerint ma nem bíztatna sikerrel, ezt a szép tervet is el kell tenni olyan időkre, melyek a mai szomorú viszonyoknak teljesen megváltozását ígérik a reménykedőknek.

A jelzett eredeti regény kéziratát a mai napig sem vettem kézhez, ha csak Szeben Úr időközben meg nem kapta. Különös örömömre szolgál, ha ezentúl is felkeres informáló soraival és addig is, amíg visszatér, ilyen módon sikerül fenntartanom Önnel azt az összeköttetést, amelynek bennem mind ez ideig csak kellemes emlékei maradtak.

Fogadja kiváló tiszteletem nyilvánítását, mellyel vagyok kész híve Apor Dezső