☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR363

Budapest VI. Teréz krt. 5.
Date: 22-02-1921
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (16-11-2021)
Folio number: 1

Értesítjük, hogy igazgatóságunk határozata értelmében méltányolva a súlyos gazdasági viszonyokat vállalatunknál eddig élvezett havi 1500.- K. alapfizetésen kívül 1921. március 1-től kezdődően Önnek havi 300.- K. drágasági pótlékot utalványozunk. Megvagyunk róla győződve, hogy igazgatóságunknak ezt az újabb áldozatkészségét alkalmazottaink fokozottabb buzgósággal és munkakészséggel viszonozzák.

Teljes tisztelettel Apor Dezső