☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR239

Országos Magyar Tejértékesítő Központ mint szövetkezet, Miskolc
Date: 26-10-1947
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (19-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Lacikám!

Nagy örömmel vettem soraidat és okvetlenül szeretnék módot találni arra, hogy találkozhassunk ittléted alatt. Mivel azonban elfoglaltságom miatt budapesti utazásomat jóelőre be kell osztanom és a beosztás nemcsak tőlem, hanem központomtól is függ, ezért arra kérlek, értesíts mihamarabb arról, hogy pontosan meddig volna időd részemre.

Ettől függetlenül pedig felvetem az ötletet, nem volna-e lehetőség és kedved arra, hogy itt Miskolcon egy estét, vagy matinét rendezzünk; ez utóbbi természetesen vasárnapon jöhetne csak számításba. A rendezést a magánalkalmazottak szakszervezete vállalná, melynek elnöke vagyok.

Részben irodalmi, részben közérdekű tárgyakra gondolok. Témának javasolnám: Magyar írók Párisban, Magyarok a francia ellenállási mozgalomban, Egy magyar író hazajött Párisból, stb. Nem volna érdektelen, ha egy hegedű, vagy gordonkaművészt is hozhatnál magaddal. /Kísérő itt van/.

Ha ezen ötletem nem volna megvalósítható, akkor ettől függetlenül is meghívlak, gyere el hozzánk néhány napra. Nem akarok itt illendően szerénykedni, ez közöttünk remélhetőleg nem volna helyénvaló, de úgy, ahogy tudunk, örömmel látnánk vendégül.

Várom gyors válaszod és a viszontlátásig ölellek

Frici