☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR365

Budapest 62. POB. 149.
Date: 05-10-1960
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-11-2021)
Folio number: 3

Elnézését kérjük, hogy csak most válaszolunk aug. 26., szept. 12. és 13. keltü leveleire, de abban a hiszemben voltunk, hogy képviselőinknek módjában lesz a Frankfurti Vásár alkalmával megbeszélést folytatni Julliard-ékkal és így személyesen kifejthetik elképzeléseinket az együttműködés formáit és gyakorlati kivitelezését illetően. Sajnos erre nem került sor és így levélben igyekszünk ismertetni állásfoglalásunkat elsősorban Önnel, mert az az érzésünk, hogy Dormándi úr ittlétekor, azaz személyes tárgyalásaink alkalmával mégsem sikerült kellőképpen megvilágítanunk a közös kiadások lényegét. Azért gondoljuk, hogy nem volt elég részletes és kimerítő, amit ezzel kapcsolatban mondtunk, mert Ön felveti a közösen kiadott könyvek franciaországi bevétele elszámolásának mikéntjét, azaz javaslatot kér a bevétel felosztási kulcsára vonatkozólag. Mielőtt Julliard-ral felvennék a közvetlen kapcsolatot, célszerűnek tartanánk, ha Ön még egyszer beszélne velük és az alábbiak szerint még egyszer megmagyarázná nekik a mi javaslatunk lényegét, s ha ahhoz ők elvben hozzájárulnak, kerülne sor a fennmaradó részletkérdéseknek a két vállalat közötti közvetlen tisztázására.

1./ A közös kiadás első fázisa a többrendbeli javaslattétel a mi részünkről konkrét címekre francianyelvű szinopszisok, fejezetfordítások, ezen kívül – ha már esetleg megjelent volna ilyen – idegennyelvű könymintapéldányok kiküldése Önön keresztül a partnerkiadónak. A partnerkiadó kiválasztja – ha talál ilyet – a küldött anyagból az őt érdeklő címet, melyre opciót biztosítunk számára és ha érdeklődése eléggé konkrét ahhoz, hogy invesztáljunk, elkészíttetjük részére a szóban forgó mű teljes francia nyersfordítását.

2./ A második fázis az üzlet, azaz a közös kiadás realizálása. A partnerkiadó közli az általa átvenni szándékozott példányszámot /tirage-t/, mi elkészíttetjük a kiadóval a kalkulációt és megtesszük a francia cégnek konkrét nettó NF árajánlatunkat, mely magában foglalja az illető kiadás nyomdai előállítási költségeit, a szerzői jogot, valamint a Corvina Idegennyelvű Kiadó szerkesztési /nyersfordítás, kontrollszerkesztés, stb./ munkáit. Nem foglalja magában a nyelvi lektorálás és a kézirat, majd később a tördelt levonat korrigálásának költségeit, mely a partnerkiadó feladata és amely – lényegében – egyetlen belefektetett munkája is a partnernek. Nettó-árainkat tetszés szerinti paritásban – legtöbbször franco magyar határ alapon – kalkuláljuk. – Mi tehát előre megállapodott – írásos szerződésben lekötött – nettó egységárak alapján kész könyvtételt szállítunk az alábbi fizetési feltételekkel. A könyvek elkészülésének tényéről avizáljuk a partnert, aki ezt követően fedezeti váltót ad a teljes összegről. Fizetési feltételeink a következőek: Mint említettük a fizetési fedezeti váltó ellenében történik; az összeg fele a tétel leszállítását ill. kézhezvételét követően 30 vagy 60 napon belül, második fele pedig 60 vagy 90 napon belül esedékes. Ennél hosszabb lejárathoz csak egészen kivételes esetekben tudunk hozzájárulni.

Ami áraink szintjét illeti, általában a lehetséges bolti ár egyharmada, az esetek egy részében egynegyede a mi ajánlásra kerülő nettó-egységárunk. Ilyen módon a partnerkiadónak biztosítva van a nyeresége még az esetben is, ha saját belföldi kereskedelmi partnerei felé is megfelelő rabattot kell biztosítania. Ön szept. 12.-i levelében példának hoz fel egy 1000 frankos könyvet. Ezt mi kb. 300 frankért tudjuk kész könyv formájában Julliard-nak szállítani, amit aztán ő tetszése és lehetőségei szerint értékesít. Utólagos elszámolásra tehát nem kerül sor.

3./ Természetesen a partnerkiadó összes javaslatait, kívánságait, amelyek a közösen kiadásra kerülő mű műszaki kivitelére vagy éppen tartalmára vonatkoznak, igyekszünk messzemenően figyelembe venni és azokhoz ragaszkodni. Az ilyen irányú kívánságokat is a fentemlített szerződésben kell részletesen lefektetni későbbi reklamációk elkerülése céljából.

Végül szeretnénk reflektálni az Ön ill. Julliard azon aggályára, mely szerint kialakítandó kapcsolatunk nem veszélyezteti-e Pierre Horay érdekeit. Sietünk leszögezni, hogy semmiesetre sem. Mi minden esetben egyedi konkrét könyvcímekre, illetve ezen belül is egyes kiadásokra szerződünk ügyfeleinkkel, ami az érdekellentétet vagy az ütközést teljesen kizárja.

Reméljük, hogy mindenre kitértünk, ami Önt és Julliard-t közös kiadási javaslatunkkal kapcsolatban érdekelheti és várjuk válaszát a további lépésekre vonatkozóan.

Tisztelettel Szabó Szakál


 

Mellékelten küldjük az alant felsorolt szinopszisokat:

Lajos Nagy, NOUVELLES ET CROQUIS CHOISIS - 2 pl.

Mikszáth, TROIS RÉCITS - 2 pl.

Jókai, L’HOMME D’OR – Résumé - - 2 pl.

Jókai, DIAMANTS NOIRS – Résumé - - 2 pl.

Krúdy, LA DILIGENCE ROUGE - 2 pl.

Móricz, PAUVRES GENS - 2 pl.

Babits, LE CALIFE CHANGE EN CIGOGNE - 2 pl.

Milán Füst, TROIS RÉCITS - 2 pl.

M. Kaffka, COULEURS ET ANNÉES – fejezetf. - 2 pl.