☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR232

Pozsony, Dobrovics utca 3. I.
Date: 19-02-1930
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (18-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Igazgató Uram!

Édesanyám a napokban érkezett meg látogatóba hozzám és magával hozta a nagy meglepetést: a pertörlésem okmányát. Tudom, hogy csak Önnek köszönhetem, hogy ez sikerült és rendkívül örülök, hogy néhány nap múlva már alkalmam lesz személyesen is megköszönni Önnek azt a sok kedvességet, szívességet és fáradságot, melyet nekem és ügyeimnek szentelt. Édesanyámat haza fogom kísérni Pestre s egy-két napig ott maradok. Nagyon természetes, hogy – ha Igazgató Uram megengedi – első utam Önhöz fog vezetni.

A „Gyár” itt nagyon szépen fogy és most már az összes lapok írtak is róla, kivétel nélkül csak jót.

A most már nagyon közeli viszontlátásig sok szeretettel üdvözlöm Önt és még egyszer nagyon köszönöm mindazt, amit érdekemben tett,

jó híve

Jarnó József

Kedves Igazgató Úr! Sok kedves jóságát, mellyel ügyünket pártolta, nagyon-nagyon köszönöm,

szívélyesen üdvözli Jarnó Gáborné