☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR456

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 22-10-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Igen Tisztelt Igazgató Úr!

Köszönettel igazoljuk e hó 2.-i és 15.-i levelét, melyre igyekszünk lehetőleg kimerítően válaszolni.

Előző jelentésünk óta a helyzet anyagilag lényegében nem változott. Azért nem látjuk sok értelmét, hogy számszerűleg is ismertessük a helyzetet. Ha azonban Önt érdekli, készséggel fogunk küldeni egy újabb kimerítő tájékoztatót.

Az Ön ügyeit csak a Pantheon ügyeivel szoros összefüggésben tudjuk intézni, mert a fennálló rendelkezések értelmében a vásárolt papirost arra lehet felhasználni, amire kiutalták és így csak olyan arányban eszközölhetünk átutalást, amilyen arányban a papirost felhasználjuk. Ennél a módnál az a veszedelem, hogy a pípart felhasználjuk, a kiadvány nem fogy és így se papír, se pénz. Ezt így nem szeretnénk csinálni, mert ilyenformában nem látjuk biztosítva, hogy az Ön követelését ki tudjuk egyenlíteni. Végtelen nehéz a dolgokat összeegyeztetni, mindenesetre iparkodunk úgy intézni, hogy minél előbb anyagi lehetőségeink arányában átutaljuk.

Múlt havi jelentésünk óta a helyzet nagyon sokat változott. Nemcsak a mi, hanem a még megmaradt magánkiadók összessége szempontjából. T.i. a haszonkulcsok felülvizsgálása során azoknak a cégeknek, melyek kiadói és terjesztői tevékenységet folytattak csak az egyiket, a kiadói haszonkulcsot engedélyezték, – választás lehetősége nélkül – azzal, hogy terjesztői működést 15 nap alatt szüntessék meg. Ezt a határidőt felemelték 90 nap türelmi időre. A Pantheon szempontjából azt jelenti, hogy a türelmi idő elteltével, a részleteladást meg kell szüntetni, mivel a kiadói tevékenységből az egyre csökkenő viszontelárusítói forgalomból a vállalatot fenntartani nem lehet és ha a részleteladások megszűnnek, számításunk szerint a Pantheon április végéig bírja az iramot. Ugyan a kétoldalú haszonkulcs engedélyezését az egyesület az illetékes fórumoknál kérvényezte, de 99%-ban valószínű, hogy nem engedélyezik. Még a vállalat szempontjából hátrányos lehetőség, hogy a 90 nap lejárta előtt felszámolnak bennünket. Magda távozását mindnyájan sajnáljuk, de a jövője biztosítása érdekében feltétlenül helyesen cselekedett. Hála Istennek sikerült neki, igaz hogy mindnyájunk közül neki volt rá a legtöbb esélye. Igazgató Úr kívánságát, hogy tekintsük úgy, mintha mi mondtunk volna fel neki, először azért nem teljesíthetjük, mert az érvényben lévő munkaügyi rendelkezések szigorúan megszabják a teendőket és egyáltalán nem nyújtanak lehetőséget a kedvező elintézésre. Másodszor anyagi helyzetünk sem engedi meg az ilyen nagy összegű kiadásokat. Megjegyezzük, hogy a hajlandóság meg van bennünk, de ha módunk volna elsősorban Önnek utalnánk át.

Mint érdekességet említjük meg Nova és Bibliotéka könyvkiadót megszüntették. Egyénileg a körülményekhez mindnyájan jól vagyunk és sokat dolgozunk.

Ezek volnának azok az ügyek, amelyekről fontosnak tartottuk igazgató Urat tájékoztatni. Reméljük, hogy mindnyájan egészségesek és dacára a nehéz viszonyoknak jól érzik magukat.

Mindnyájukat sokszor üdvözöljük

Tiringer István

Sokszor üdvözli mindnyájukat

Ilonka