☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR438

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 19-10-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (06-01-2022)
Folio number: 1

Kedves Barátom,

hivatalos jelentésünkön túlmenően szeretnélek tájékoztatni a könyvkiadás jelenlegi helyzetéről

Mint bizonyosan tudod az államosítások során a legjelentősebb, legnagyobb könykiadó vállalatokat államosították. Így államosították a Szikrát, Atheneumot, Révayt, Franklint stb. Arról, hogy a kisebb kiadók is állami tulajdonba mennének át, nem hallunk s ezt nem is tartjuk valószínűnek. Így a Pantheonnál változás nem várható.

Az államosított vállalatok helyzete sokkal könnyebb, hasonlíthatatlanul kedvezőbb, mint a magánkézben maradottaké. Nem azért, mintha akárcsak a legkisebb mértékben is nyomást gyakorolnának reánk, vagy akadályoznák működésünket, mert ilyesminek nyomát sem látjuk. De az államosítottak eljutnak a legszélesebb tömegekhez, míg mi a könyvkereskedelemre vagyunk utalva s ez a terjesztési mód egyedül alig-alig elegendő arra, hogy a kiadást rentábilissá tegye. Az a közönség, mely bemegy a boltba vásárolni erősen megcsappant, a terjesztésnek az a módja pedig, hogy ügynökhadat küldjünk az üzemekbe, hivatalokba és részletfizetésre adjuk a könyveket – tőke hiány miatt megvalósíthatatlan. Ilyenformán tőkét kellene bekapcsolni, mondhatná valaki, de ez szintén lehetetlen, mert ilyen célra magántőke nincs, az állam pedig igazán nem kényszeríthető arra, hogy tőkét bocsásson a magánkiadók rendelkezésére. De hiszen az állami tőkének – a három éves terv idején – nem is ez az elsőrendű rendeltetése.

Hogy a jövő miképpen alakul azt természetesen nem tudhatjuk de ezidőszerint az egyetlen, amit tehetünk: fal mellett, óvatosan, túlságos kockázatokat nem vállalva kell dolgoznunk, hogy kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. Ezt az utat járjuk a felszabadulás óta, ezen az úton kell maradnunk a jövőben is és reméljük, hogy ahogyan eddig fentudtuk tartani a vállalatot, ha nehezen is, de fentartjuk továbbra is.

Hivatalos jelentésünkből látod, hogy rendelkezés jelent meg a kalkulációra. Mi természetesen a legpontosabban betartjuk a rendelkezést és annak szellemében kalkulálunk.

Székely-Kovács Feri lemondott igazgatósági tagságáról. Nagyon barátságos és udvarias levélben sajnálattal vettem elhatározását tudomásul és hozzáfűztem hogy amint az igazgatósági tagsági mandátumok megszűnése után alkalmunk lesz az igazgatóság összetételén változtatni, remélem, újra helyet foglal igazgatóságunkban.

Mikor leveleidben olvasom, milyen lelkesedéssel dolgozol új regényeden, mindig irigyellek. Bizony én alaposan elfáradtam, de lehet, hogy ez nem a legrózsásabb egészségi állapotom következménye.

Légy meggyőződve róla, hogy egyetlen pillanatra sem feledkezünk el ügyeid intézéséről, a Nemzeti Banknál is állandóan szorgalmazzuk ügyedet és mindent elkövetünk, hogy a Pantheont fenn tudjuk tartani. Hogy kiemelkedő eredményeket nem tudunk elérni az nem rajtunk és igyekezetünkön múlik.

Remélem mindannyian jól vagytok. Nálam az öregedés újabb jelensége nyomott életemre bélyeget: após lettem. Nagyobbik fiam megnősült. Most már jön a nagypapa kor…

Kérlek add át Olginak kézcsókomat, Jutkát üdvözlöm.

Szívélyesen köszönt

Vándor Kálmán