☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR444

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 08-02-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Köszönettel megkaptuk Igazgató úr levelét. Az azóta történt eseményekről az alábbiakban számolunk be:

Sz-el a következő megbeszélést folytattuk le. Hajlandó mint alkalmazott belépni és a vállalatot vezetni, ugyanolyan feltételek mellett, mint V.K. Amennyiben a forgalom az ő munkásságának következtében emelkedik és lehetővé válik, ez a jövedelem oly arányban emelkedne. Ez volna dióhéjban az eddigi megbeszélésünk lényege.

A dolog másik része sokkal nehezebb. V.K.-nak megmagyarázni a cserét mi nem tudjuk, mert ezt ő semmiesetre sem tartaná jogosnak, még akkor sem, ha Ön erre nekünk meghatalmazást adna. Nem ismerjük az 1944-ben vele kötött szerződést sem. Sokkal célszerűbben tartjuk a dolgot Glücksthallal elintéztetni.

Kérjük, szíveskedjék Glücksthalnak a következő értelmű utasítást adni; mert más módot nem tudunk ajánlani.

A Pantheontól kapott helyzetjelentés szerint a vállalat így 2-3 hónapnál tovább nem bírja. V.K. közreműködésétől el kell tekinteni. Annál is inkább, mert időközben jelentkezett egy olyan szakember, akinek munkásságától remélni lehet, hogy a vállalat tovább fentartható lesz. Tehát utasítsa Glücksthalt a V.K. szerződés felbontására.

Egy ilyen értelmű meghatalmazás birtokában Glücksthalnak módjában lesz akár levélben, akár személyesen V.K.-val elintézni az ügyet. Ezt a módot nyilván V.K. is jogosnak tartaná és elismerné, mert hisz ő is tudja, hogy Igazgató úr érdekeit és az itteni ügyeit teljes joggal Glücksthal képviseli.

A mellékelt jelentés azt a célt szolgálja, hogy V.K. előtt indokolva legyen az esetleges helyzetváltozás.

Az ügy fejleményeiről esetről esetre jelentést küldünk és várjuk Igazgató úr Glücksthalhoz intézett és velünk is közölt válaszát.

Azért kell ezt a ügyet nagyon óvatosan és teljes jogi alátámasztással intézni, mert feltehető, hogy V.K. minden módot felhasznál, hogy pozícióját a végsőkig biztosítsa.

Mindnyájukat szeretettel üdvözöljük

Tiringer István

Tarján Magda

Szakálos Gyuláné