☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR203

Budapest
Date: 09-03-1939
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 2

Kedves Dormándy úr!

Hazaérkezésem után vettem kézhez 2.-án kelt szíves sorait.

1. Tudomásul vettem, hogy a lektori teendőket nem személyesen fogja ellátni, bár megnyugtat, hogy a munkát át fogja nézni. Meg kell jegyeznem, hogy megbízottjának nem akarok felesleges munkát csinálni és ezért csak akkor küldjön beszámolót, ha van tényleg fontos mondanivalója.

2. Súlyt helyeznék arra, hogy csak olyan könyvet ajánljon, amit olvasott is.

3. Az Auslese Readers Digest tervét természetesen máris elejtettem, ha Önnek nincs hozzá kedve.

4. Az orvosi könyvre vonatkozó kérdésemre várom Öntől a válaszokat.

5. Az ifjúsági könyvekkel kapcsolatban szükséges, hogy az Ön által is felsorolt kérdésekre választ kapjak és hogy ajánlatot tehessünk Winklernél, ahhoz neki kellene először választ adni arra a kérdésre, hogy milyen alapon akarja elszámolni lapjában igénybe vett hirdetéseket. Természetesen ezt csak olyan formában tudom elképzelni, hogy csak akkor számíthatjuk fel a hirdetési felületeket, ha a vállalkozás hasznot fel tud mutatni. Minden más megoldás, még ha a legalacsonyabb tarifát is számítja, csak egy közönséges hirdetési üzlet lenne részéről. Ezzel kapcsolatban viszont Önnek is feltennék egy kérdést, hogy a szóban forgó lap vagy lapok hirdetésével ki van-e merítve az okvetlenül szükséges propaganda, s hogy a szóban forgó lap speciálisan a most készülő két új ifjúsági könyvünk számára alkalmas hirdetési orgánum-e.

Ha erre a két kérdésre választ kapok és az előbbi levelemben már említett kérdésekre, akkor én teszek majd ajánlatot Winklernek.

Az említett két könyv:

TURI POLGÁR mesekönyv illusztrációi és a Pali által említett, gyermekeknek való szemléltető könyv, amelynek hozzávetőleges angol címe a következő lesz:

THE MARVELS OF WAR AND PEACE. Hogy valamelyes fogalma legyen a könyvről egyidejűleg elküldök Önnek néhány képet a tervezett műből. Ezeket a képeket kiselejteztük a végleges összeállításból, de mégis fogalmat kap arról, hogy fog kinézni és mi lesz a könyv tartalma. Egyidejűleg elküldöttem b. címére 3 Dante ifjúsági könyv typust. Várom a Milanóból küldött levelemre is szíves válaszát.

Közölhetem Önnel az elmondottakon felül még azt is, hogy Turi Polgár könyvét a Genio és a Dante is kiadja 2-2.000 példányban és ugyanilyen példányban a szóban forgó másik könyvet is. A Turi könyv nyolc színben nyomódik és azt hiszem, nagy feltűnést fog kelteni. Mindkét könyvből filmeket tudunk adni az idegen kiadók részére offset eljáráshoz.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a film szállítása azt jelenti, hogy a színes képek reprodukálása helyszínen a normális költségek 1/3-ába kerül. Ez igen megkönnyíti majd akár a könyv előállítását saját rezsiben, akár értékesítését idegen cégnél.

Somlóval akkor lépek majd érintkezésbe, ha megkaptam Milánóból írt levelemre vonatkozó szíves válaszát, mert hisz ez összefügg azzal, hogy Ön milyen formában és mennyiben akar érdekeltséget vállalni.

Barát, Ébernél nem hinném, hogy a most folyamatban lévő folytatás kiadás akadálya lenne, hiszen az, hogy folytatásokban hozzák, sejteti, hogy egy sokkal nagyobb, tehát sokkal drágább műről van szó.

Glöcknerről már régebben és is hallottam valami nem kedvező információt, de most már határozottan nem tudok visszaemlékezni mi volt az, úgy, hogy én sem ajánlom a vele való tárgyalást. Én remélem, hogy a tavasz folyamán lesz alkalmam Önt felkeresni.

Nagyon kérem, hogy a Turi Polgár Önnél lévő három eredetiét a legsürgősebben szíveskedjék vagy a művészhöz vagy hozzám elküldeni. (már megjött)

Várom a megállapodó-levelet, amelyet szíves volt jelezni. (megjött)

Nagyon kérem, szíveskedjék a Winkler lapjából 1-1 pldányt elküldeni.

A mi megbízó-levelünket 1-2 nap múlva küldöm.

Szívélyes üdvözlettel Erdős

Kérem kézcsókom átadni.


 

FELTÉTELEK:

THE MARVELS OF WAR AND PEACE.

a./ Szöveg és kép – jogokért 8% a bolti ár után.
Erre a contó a szerződés aláírásakor $ 550

20 színes kép /ebből 5 drb. kétoldalas/ és boríték filmjei 7 színben $ 400

$ 950

Ha a vevő nem reflektál a filmekre, akkor ez a tétel elmarad. Azonban figyelmeztetni kell a kiadót, hogy így az előállítási költség 4/5-ét megtakarítja.

b./ A 24 oldal fekete kép galvanói $ 100

c./ Fenti könyv készen kinyomtatva:

80 oldal szöveg, 28 oldal fekete kép kétoldalon nyomva, 25 oldal színes kép /7 színű offset, egyoldalon nyomva / nyitott ívekben, a mellékleten megmintázott papíron,
3000 pldányban $ 2400

További 1000 példány $ 420

1000 könyv bekötése 1/1 vászon kb. $ 200

d./ 3000 széria színes kép, 20 szüzsé /25 oldal/
7 színben kinyomva, a mellékelt papíron $ 1500

1000 széria tovább nyomva $ 200

Szállítási költség Milanó-Páris 3000 pldány kész könyv után
(kész könyv fuvarja) kb. $ 135

TURI POLGÁR ISTVÁN: Mesekönyv.

a./ Jog, szöveg és képekért 8% a bolti ár után
A contó a szerződés aláírásakor $ 500
Filmek /24 féle á 8 színben/ + címlap és külső boríték $ 350

$850

b./ 3000 kész könyv / 80 oldal szöveg, 24 belső kép és külső fedél 8 színnel és egy színes címlap/
nyitott ívekben $ 1700
További 1000 példány $ 150

c./ 3000 széria kép 8 színű offset, a mellékelt papíron 24 oldal, egyoldalon nyomva + színes címlap és védboríték 8 színben $ 1500
További 1000 széria egyszerre rendelve $ 140
1000 könyv bekötése 1/1 vászon kb. $ 180

SZÁLLÍTÁSI TERMINUS:

Könyvek és képek az imprimatura átadásától számított 40 nap múlva szállítónak átadhatók. Árak ab Milano értendők

Filmek az a contó lefizetésétől számított 14 nap múlva postára adhatók.

Könyv és képrendelésnél a filmért számított költség elesik, a jog és fordítás azonban itt is jár az előállítási árakon felül.

FIZETÉSI FELTÉEL:

Jog és fordítás összege a szerződés aláírásakor fizetendő minden megoldásnál.

Filmek

Klisék

Képek

Kész könyvek 50% megrendeléskor

50% átvételkor, a szállítónál.

Külföldi igényekre számítva príma kötési munka van kalkulálva, nem Császnir féle munka

A kész könyvek és képek kedvező kalkulációja 5000 vagy annál magasabb auflagnál érvényesül. Dormándi úr ítélje majd meg 3000-re vagy 5000-re tegyen-e ajánlatot.