☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR408

Budapest V. Nádor u. 23.
Paris
Date: 07-03-1946
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (31-12-2021)
Folio number: 1

Kedves Barátom!

Leveledet, melyben febr. 1.-én írott soraimra válaszoltál megkaptam s azóta Kláritól is befutott hozzám egy tizenhat oldalas levél, így meglehetősen tájékozott vagyok dolgaitokról. Klári írja, hogy húsvétra átmentek hozzájuk Svájcba s Klári hív, menjek én is, legyek vendégük. Bevallom, nagyon szeretném, ha az ötlet megvalósítható lenne, de tudom, hogy megvalósíthatatlan. Így személyes beszélgetésünk alighanem csak akkor lesz lehetséges, ha mégis elkerülsz ide Budapestre, ahol az utolsó hetekben rettenetesen megnehezedett az élet. Itt ugyanis sikerült megvalósítani az inflációnak egy egészen speciális formáját az inflációt, ami pénzszűkével jár. Úgy látszik a pénzügyi politika most arra irányul, hogy elviselhetetlen terheket ró a vállalatokra a tisztviselői és munkafizetések állandó emelésével, mert ezzel eléri, hogy a vállalatok csak úgy tudják fizetési kötelezettségeiket teljesíteni, ha elrejtett készleteiket a piacra dobják, sőt az eddiginél alacsonyabb áron dobják piacra. Sikerül-e vagy sem, az majd csak ezután válik el, de azt már mindenesetre elérte, hogy a magyar könyvkiadást tökéletesen megbénította. A szorzószám emelések folytán ma egy átlag terjedelmű magyar könyv ára két és fél-három millió s ugyanakkor az átlag fizetések tíz-tizennégy millió körül mozognak. Ezek után elképzelheted, hogy a könyvkiadó még az áruját is hiába dobja piacra, egyszerűen nincs pénzük az embereknek könyvre. Pedig mi a százezres szorzószámmal még áron alul adjuk a könyveinket, mert a nyomdaiszorzószám viszont százhetvenezer.

Fájdalom egy hónap óta, sokat mondok, ha azt mondom, hogy tíz vevő felkeresett bennünket. A legnagyobb nehézségek árán tudtam biztosítani az elsejei kifizetéseket. Valamennyit azóta enyhült a helyzet, de fájdalom, csakúgy mint az összes többi kiadói is – a legnagyobbak is – kénytelen voltam készülő könyveink előállítását leállítani. Egyrészt a bevételeinkből nem tudjuk a nyomda számlákat fizetni, másrészt az üzleti elgondolások is ezt követelik. Hogy miért azt azonnal látni fogod. Most jelentünk meg Maróczy Modern sakkjának új kiadásával, melyet az egész piac sürgetett. S mire meg tudtunk volna jelenni a pénzszűke folytán kétezerből mindössze hetvenöt kötöttet és negyven fűzöttet tudtunk eladni… De ez még nem baj, mert Maróczy sakkja tíz év múlva is cikk. De ha szépirodalmat hozunk ki ugyanaz az eset s ha azzal megyünk a viszonyok javultával, mondjuk félév múlva újra a kereskedőkhöz, azt mondják „ez már régi könyv”…

Ilyenformán, bármennyire fáj nekem, éppen veled szemben, a nyomdában kénytelen voltam egyelőre a te könyved munkálatait is leállítani. Képtelenek vagyunk a nyomdába horribilis összegeket besuszterolni, mikor tudjuk, hogy a pesti piac kétszáz könyvet sem tud felvenni.

Nem tehetünk mást, várnunk kell, Laci, amíg feloldódik ez a mai pénz szűke. Én nem is hiszem, hogy sokáig tarthat s akkor természetesen azonnal folytatjuk munkálatait. Addig pedig nagyon régi krudákat borítékozunk fel és hozunk forgalomba. Ezzel nincs nagy költség s eladásuk a folyó kiadásokat mégis csak biztosítja. Nem szeretném, ha túlságosan pesszimisztikusan látnád a helyzetet, ez momentán helyzet s a vállalatot így is fent tudjuk tartani, csak az új könyvek kiadása vált időlegesen lehetetlenné és – célszerűtlenné. De – mondom – bízunk benne, hogy néhány hét múlva megjavul a helyzet.

Végezetül: Pető Miklóssal küldött levelemben kitértem saját személyemre is. Engem távollétedben, utólagos megkérdezésed mellet állítottak a Pantheon élére. Könnyen elképzelhető, hogy neked más az elgondolásod s én természetesen nem is akarok ez esetben terhedre lenni. Ezért közlöm veled, hogy szerződésem szerint ha márc. 31.-én nyilatkozol, hogy szerződésemet nem kívánod fenntartani, úgy az szeptember 30.-án lejár. Ha nem nyilatkozol, úgy tovább fut jövő március 31.-ig. Félévenkint kell ugyanis ilyen nyilatkozatnak történni. Kérlek, ilyen irányban tehát adj választ mielőbb, azért is, mert nekem is tudnom kell időben a helyzetet. Természtesen nyilatkozatod lebélyegzésének Párisi dátumát és nem érkezésének időpontját fogom iránytadónak tekinteni

De egyébként is írj minél gyakrabban, nagyon várom leveleidet és értesítéseidet sorsod fordulatairól. Olgának kéz csókomat, téged szívélyesen üdvözöl régi híved

Vándor Kálmán