☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR429

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 19-02-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (04-01-2022)
Folio number: 1

Igen Tisztelt Igazgató Úr!

Múlt hó 19.-i beszámolónk óta eltelt idő teljesen eseménytelen volt, azért nem írtunk előbb. Nem mintha most valami eredményről tudnánk beszámolni, de szükségesnek tartjuk a folyamatban lévő ügyek mai állásáról tájékoztatni Igazgató urat.

Talán Gara György által küldött f. hó 12.-i levélre válaszolunk először mert úgy érezzük az a fontosabb és aktuálisabb.

Lőbl Ödöntől inkassálandó számlát Gara maga vállalta, mert saját ügyében aznap /17.-én/ tárgyalt velünk. Azóta nálunk Gara nem jelentkezett, bár felajánlottuk neki segítségünket az Ön utasításai szerint. A Notre Temps cserepéldányát megkaptuk és köszönjük fáradozását. A számla összegét a Nemzeti Bank engedélyezte és az Angol Magyar Bank még e hó 11.-én át is utalta. Azóta valószínűleg meg is kapták a pénzt.

A kölcsön még nincs a kezünkben, de az előkészületeket megindítottuk, hogy ha lehet az egész összeget – ha nem is egyszerre – a tiszteletdíjra fordíthassuk. Éppen ezért küldjük a „Mű” megállapodását aláírás végett, hogy az igényléshez igazolásul beadhassuk a Nemzeti Bankba.

A papírigénylést is beadtuk az illetékes hatósághoz, de ez nem valami gyors folyamat, és addig amíg a kiutalást megkapjuk, talán sikerül Önnek is a tiszteletdíjak egyrészét átutalni.

A Vercors könyvet most tördelik, de amint emlékszik Igazgató úr a megállapodás úgy szól, hogy fordítói honoráriumot a könyv elkészülte után egy összegben utalja át a Szikra az Ön címére. A szerzői tiszteletdíjat sajnos csak az eladások arányában tudjuk átutalni. Nem valószínű, hogy március közepe előtt lesz belőle valami. Ha a „Mű” előleget átutaltuk, kis pauzával a „Félelem” honoráriumára is sor kerül.

Ezeket sajnos a kölcsönből kell majd fedezni, mert pénzünk nincs, de ha pénzhez jutunk természetesen ezeket a tételeket kiegyenlítjük.

Ellio Vittorini joga a Szikráé. Gallimardnak a másolatban mellékelt választ küldtük, csak óvatosságból írtunk 3000 példányt a valóságban 2000 példányban jelentettük meg. Eddig 500 példányt adtunk el.

Igazgató úr ügyei a következőképen állnak:

Novelláiból a „Bábszínház”-at és a „Hórihorgas és a Köpcös”-t eljuttattuk Löbl Ödönhöz közölve, hogy a Nagyságos Asszony hajlandó illusztrálni mind a kettőt. Löbl pár nap haladékot kért a novellák elolvasására, mondván, hogy Önök ketten már levelezték a dolgot. A „Sánta varázsló” még mindig Schöpflinnél van, aki közben beteg volt. Franklinék megsürgetik nála.

Vázsonyi személyesen ír a „Kisértet a bábeluccában” és a Magyarok részére átadott novellák sorsáról. Cserépfalvi a „Világ kalapácsáról” még nem tud nyilatkozni. Magyar Téka telefonon jelentkezett, azzal, hogy értesít bennünket, mikor ülhetünk össze megbeszélésre.

Minthogy Németh Andort lehetetlen elérni, írásban kértünk választ az „Utca” sorsáról.

Könyvnapi könyvünk „A Mű” lesz. Hivatalosan is bejelentjük és reméljük, hogy nem lévén nagy terjedelmű, meg is tudjuk csinálni. A megállapodás sürgős visszaküldését kérjük, hogy az igénylést a Nemzeti Bankhoz benyújthassuk.

Makarenko könyvét már hirdetik nagyon, de még nem jelent meg. Megjelenés után küldjük.

Vercors végleges címe mégis „Út a csillag felé” marad, jobbat nem találtunk. Minthogy Vercors nem óhajt címlapot rajzolni, esetleg a Szikrával egyetértésben mi rajzoltatunk, lehetőleg betűs megoldásban.

Wefel:Bernadette-jából melyet állandóan kieresnek már 700 példányt eladtunk, bár a Szent István még mindig nem nyomja. Nehéz lesz a jövő hónapot átvészelni, mert ennek bevételei fedezték volna a jövő havi kiadásokat. Késése miatt csak egy 12.- forintos kis angol segédkönyvvel tudunk kijönni, ami nem sokat lendít nehéz helyzetünkön. Traven: Halálhajójának közös kiadásában sajnos Szikrával nem tudtunk megállapodni. Csak felesben akarják csinálni és ez nekünk nem üzlet, mert ha közösen 3000 példányban hozzuk ki és felét kell fizetni, ez alig valamivel kerül kevesebbe, mintha magunk adjuk ki 1.500 példányban.

Székely Kovács Alice a Sárközi kiadásra nemleges választ adott. Ugyanígy Dante a Maughamra. De Carson Mc. Cullers elvben érdekli Dantet. Köszönettel venné, ha Igazgató úr küldene neki olvasópéldányt.

A jövő hét elején megkezdjük a három húsvéti leporelló eladását. A Pantheon múlt havi forgalma 11.400 forint volt.

Keéri Szántó magas kora miatt az egyesület elnökségéről lemondott, csak az adóközösséget vezeti.

Juhász Vilmos a mellékelt ajánlatokat tette. A lektorálást nyugodtan elfogadhatjuk, ez különleges terhet nem jelent s a munkát s valóságban Juhász Vilmos végzi. Másik ajánlatára véleményét kérjük. Rossz üzlet nem lenne, mert nagy érdeklődésre lehet ezen az oldalon számítani s a pénzen amit ezen keresünk nekünk jobban megfelelő kiadványokat hozhatnánk saját nevünk alatt /a katolikus irányú könyveket ugyanis, ha egyáltalában belemegyünk, idegen név alatt gondoljuk kiadni/

Ezzel ki is merítettük jelentenivalónkat, Igazgató urat, családjával együtt sokszor üdvözöljük

Vándor Kálmán