☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR145

Budapest
20, Avenue de Breteuil, Paris 7e
Date: 13-05-1939
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (08-09-2021)
Folio number: 1

Nagyságos Dormándy László Úrnak

Sömjén igazgató úrral történt személyes megbeszéléseink alapján tisztelettel van szerencsénk értesíteni, hogy a mai postával nb. címre az alább jelzett ifjúsági könyveket küldtük el külföldi elhelyezés végett. Kérjük, szíveskedjék a küldeményt nyugtázni s amint valamelyik könyv iránt érdeklődés mutatkozik, arról minket értesíteni, hogy a külföldi kiadás részleteiben megállapodhassunk.

Mielőbbi szíves értesítését kérve, vagyunk kiváló tisztelettel:

Franklin-Társulat

Almásy László: Suhanó szárnyak

Aszlányi Károly: Kalandos vakáció

Dánielné Lengyel Laura: Viki

IllyésOrtutayBuday: Magyar parasztmesék

Orbán Dezső: Az ezüst flotta

Ráth-Végh István: Az ércmadár

Révay József: Raevius ezredes utazása

Schöpflin Aladár: Az ördögfiókák

Török Sándor: A felsült óriás és a kilenc csoda