☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR120

Budapest, VIII. Bródy Sándor u. 16.
24, Place Dauphine Paris I.
Date: 17-05-1967
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (04-09-2021)
Folio number: 1

Megkaptuk és őszinte érdeklődéssel olvastuk el a Világ kalapácsa című kéziratát. II. /Hohenstauf/ Frigyes kora és uralkodása a középkor történetének egyik legizgalmasabb szakasza. A témaválasztás tehát igen szerencsés, de a kézirat elolvasása után nem volt világos számunkra, hogy az írói szándék a népszerű ismertetés vagy a tudományos szak-monográfia igényeit tartotta-e szem előtt. II. Frigyes életének történetét, a XIII. század nagy küzdelmeit, a császárság és a pápaság, továbbá a császárság és az itáliai városok harcát, a keresztes háborúk XIII. század fordulatait, a keleti- és nyugati kultúra sajátos keveredését, az egyetemek és főiskolák megszületését stb. műve inkább csak érinti és főleg a szereplő személyek pszichológiájával magyarázza, nem tárgyalja a mélyebb okokat. Így az írói kvalitásokban gazdag témafeldolgozás ellenére sem határozhatjuk el magunkat kiadására.

Kiadónk szeretné újra megjelentetni L. Feuchtwanger: A zsidó háború c. művét. A szerzői jogok tulajdonosával ez ügyben már felvettük a kapcsolatot. A mű a II. világháború előtt az Ön fordításában jelent meg, és most is ezt szeretnénk kiadni. Az eltelt évtizedek miatt valószínűleg elkerülhetetlenek lesznek a kisebb felfrissítések. A könyvet most olvassák lektoraink, mihelyt végleges álláspontunk kialakult, erről közelebbi részleteket is közlünk.

Üdvözlettel:

Székely Béla

irodalmi vezető