☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR449

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 03-03-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Folyó hó 24.-én kelt soraiból szomorúan értesültünk, hogy a Le Fevres könyvek jogait lekötötték. Nagyon szeretnénk, ha a következő könyveket meg tudná szerezni elolvasásra, mert közülük egyet vagy kettőt valószínűleg kiadnánk.

Roger Garaudy: Les Sources francaises du socialisme scientifique

J. Lepine: Babeuf

Prosper Merimee: La Jacquerie

(az ön által küldött jegyzékből valók)

Örömmel közöljük, hogy a terjesztés kezdődő nehézségein túl a Vercors: Út a csillag felé 500 példányát és a Traven: Halálhajó rest 300 példányát egy tételben eladtuk. Valószínűleg ezekből új kiadásokat kell készíteni. A Lulofs: Gumi-ját sajnos nem engedélyezték, a Traven: Fehér rózsa jelek szerint némi változtatással meg fog jelenhetni. Maróczy sakk-könyveinek új kiadása mellett Szabó László magyar sakknagymester elvállalta, hogy egy kis könyvsorozatban bemutatja a világ nagy sakkozóinak ismertebb könyveit. Módunkban állna a Magyar Természettudományi Társulattal közösen kiadni az általuk szerkesztett Ásványhatározó című kis könyvet, amelyet valószínűleg az iskolák számára segédtankönyvül engedélyezni fognak.

Elvállaltuk néhány kisebb könyvkiadónak képviseletét azaz kiadványai kiszolgáltatását és egyidejűleg részletre való terjesztését. Ismételjük kezdő nehézségeink vannak és sajnos még újabbak lesznek, tehát a jövőre nézve kevés ígéretet tehtetünk.

Írtunk Fejtő Ferinek és megkértük, hogy Önnel összhangban keressen részünkre olyan élvonalbeli francia könyveket, amelyek itt szintén megfelelnek. Megírtuk azt is, hogy főleg a Pantheon Ismerettárának felelevenítésére gondoltunk, tehát az ebbe beillő könyveket szeretnénk megszerezni.

Mellékelten küldjük a tiszteletdíj elszámolásáról szóló újabb levelünket és kérjük, hogy ezt külön igazolni szíveskedjék. Azt hisszük, hogy olyanformában meg fog felelni. A 10.- forint bolti áron elszámolt könyvek most érvényes jegyzékünkben is ezen az áron szerepelnek, ezért állítottuk így be, míg a Túlsó parton bolti árát ezekhez viszonyítva állapítottuk meg. Arra is figyelemmel kellett lenni, hogy a jóváírás engedélyezéséhez elfogadható összeget kérjünk.

Szívélyesen üdvözüljük

Tiringer István