☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR424

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 23-08-1947
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (02-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldjük a Pantheon megnyitó mérlegét és az igazgatósági jelentést azzal a kéréssel, hogy méltóztassék a megjelölt helyen aláírni, mert úgy ahogyan megpróbáltuk beadni – helyettesssel – a cégbíróság nem fogadta el. Aláírás után kérjük azonnal postára tenni, mert sürgősen be kell nyújtanunk.

Nem tudjuk, hogy Horváth Zoltán átadta-e a vele küldött másolati példányokat, mert azóta – lévén igen elfoglalt ember – nem tudtunk vele beszélni és Igazgató úr sem írta, hogy megkapta volna.

A Pantheonnál, de nemcsak nálunk, hanem mindenütt, nyári csend van, ha lehet talán még fokozottabb mértékben, mint eddig bármelyik nyáron.

Nagyon várjuk a szeptembert, mikor Igazgató urat személyesen is láthatjuk és a dolgokat a helyszínen látva tisztább képet tud alkotni a vállalat viszonyairól.

Kihasználva a nyári üzlettelenséget, most vannak a szabadságolások, jelenleg Vándor és Szakálosné van távol.

Kiváló tisztelettel

Tiringer