☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

dor416

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 23-10-1946
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (02-01-2022)
Folio number: 1

A Pantheon jelenlegi helyzetéről a következőkben számolunk be.

Végre piacra tudtunk jönni a prospektusunkban októberre jelzett egészen új Roosvelt: Nyomtalanul eltűnt c. regényével, amelyet Székely Kovács Ferencné ajánlására adtunk ki és melyből egy kötött példányt egyidejűleg elküldtünk. Nem nagyon dicsekedhetünk a külső kiállításával sem, de mentségünkre szolgáljon, hogy az infláció alatt vett rossz papíron készült. Második könyvünk a „Kis Enciklopédia” volt. Ennek 200 példányát sikerült a nyilasok elől elrejteni olyan helyre, ahol később sem érte semmi baj. Az eredmény úgy a Rossevelt, mint a Kis Enciklopédiánál nem kiemelkedő, de ezektől nem is vártunk jobbat és reméljük, hogy az Enciklopédiából karácsonyig sikerül majd még valamit elhelyezni.

Huxley: Szép új világa már ki van szedve és a tördelést is megkezdtük, úgyhogy november második felében ezzel is meg tudunk jelenni.

Legutoljára hagytuk Vercors: Tenger csendje-t, melyet kis terjedelme miatt 16 alakban hozunk ki csak kötve karácsonyra. A prospektusba sajtóhiba folytán került be két kis regény egy helyett. Mint a mellékelt levélből kitűnik /amely a Révai nevére, de a mi címünkre jött/, hogy a Révai érdeklődött az Editions de Minuit-nél a Vercors jogok iránt. Ezt mi természetsen nem továbbítottuk nekik, hanem arra kérjük Direktor urat, hogy járjon el a kiadónál, hogy mindegyik Vercors könyvjogot mi kapjunk meg, mert folyamatosan szeretnénk kihozni. A La Marche á l’Étoile eredetije megvan nekünk, de a „Les Armes de la Nuit”-ből nincs példányunk. De mindenképen jó volna, ha lefordítaná Direktor úr és úgy küldené el nekünk mindegyiket.

Megkezdtük a képeskönyveink eladását is, eddig jó az eredmény, Dante és Atheneum erős konkurrenciája ellenére. Ebből reméljük az őszi program megvalósítását, hogy a tavaszi programmhoz új hiteleket kaphassunk.

Számszerűleg a szeptember a következőkép alakult: Hitelbe kihelyeztünk 14.000 forintot, bevételünk 7.400 Ft volt. amiből fedeztük a rezsit a személyzeti fizetéseken kívül /személyzet csak ½ fizetést vett fel/ nyomdáknak és könyvkötőknek tudtunk valamit fizetni.

Feuthwanger végre befejezte a Zsidó háború trilógia harmadik befejező kötetét, amely a Bermann-Fischer Verlag-nál Stockholm /Stureplan 19/ jelent meg „Der Tag wird kommen” cím alatt. Ezt szeretnénk minél előbb kihozni. És mivel Direktor úr fordította az első két részét, kérdezzük, nem fordítaná-e ezt is részünkre. A könyv eredeti példánya 413 oldal, a magyar sem lehetne kevesebb. A joggal kapcsolatban is arra gondoltunk, hogy Direktor úr szerezhetné meg számunkra, mert talán kedvezőbb feltételeket tudna elérni. Ha Direktor úr a fordítását vállalná, úgy ezt minél előbb munkába kellene venni, hogy tavaszi első könyvünk ez legyen.

Ezzel kapcsolatban felmerült az is, hogy a Feuthtwanger trilógia új kiadását felajánljuk a Rubletzkynek közös kiadásra. Erre azért van szükségünk, hogy az egész trilógia kiadásához szükséges anyagi segítséget kaphassunk.

Ahogy most látjuk, a jövő nem nagyon bíztató, de nem is annyira sötét, mint amilyennek pár hét előtt mutatkozott.

Kedves Barátom,

fentiekhez következőket kell hozzáfűznöm.

Minthogy kézirataid kiadása nálunk a legközelebbi jövőben nem nagyon valószínű, érintkezésbe lépek már kiadókkal. Dante-Somlónak tettem már erre vonatkozólag bizonyos közlést és Somló úgy nyilatkozott, hogy bár az ő információja szerint is igen jól mennek külföldön megjelent műveid, ezidőszerint nem tudna kiadásukra vállalkozni. Most már végre egészséges vagyok és így mozgásképes, meg fogok próbálkozni a kissé modernizálódott Singer és Wolfnerékkel, esetleg az Atheneummal. Ha valahol eredményt érnék el, természetesen azonnal értesítelek. Ne legyenek azonban vérmes reményeid, mert ma a magyar könyvpiacon a szépirodalom meglehetősen háttérbe szorul, könnyebben adhatók el a szakkönyvek és tudományos könyvek.

Szeretettel ölel

Vándor Kálmán