☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR210

Budapest
Date: 25-07-1939
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Igen tisztelt Dormándy Úr!

Nyaralásomból hazaérve, Erdős úr közölte, hogy san-remoi találkozásuk alkalmával Ön oly kedves volt érdeklődni Vera lányommal kapcsolatos jövőbeni terveimről. Beszélgetésük folyamán volt szíves egy lehetőséget felemlíteni, mely talán lehetővé tenné, hogy lányom Párizsban az Ön irodájába kerülne.

Azt tán tudja Dormándy úr, hogy lányom most tette le a gymnasiumi érettségit. Középiskolai tanulmányai alatt kétízben volt Svájcban. A német és francia nyelvet jól bírja. Angol nyelvtudásának tökéletesítése végett küldtem ki őt a nyáron Londonba. Most egy ottani nyári egyetem kurzusán tanul szorgalmasan. Augusztus közepétől pedig a családdal /egy sebészprofessor, akikek 2 hasonló korú lánya van/ ahol mint fizető vendég van elhelyezve, az angol tengerpartra megy és ott marad szeptember 10.-ig. Tovább sajnos nem tarthatom ott, ezt is itthoni angol nyelvtanára révén tudtam elintézni. További tervem még nem alakult ki. Egyet szeretnék, ha külföldön maradhatna, de ez egy lánynál nem oly egyszerű dolog, főleg a szülők szempontjából.

Nagyon lekötelezne Dormándy úr, ha közölné velem mi volt az elgondolása, mely lehetővé tenné, hogy lányom odakerülhessen. Természetesen előre kell bocsájtanom, hogy csak úgy venném igénybe szívességét, ha az Önnek semminemű anyagi áldozatba vagy nehézségbe nem kerülne. Már akkor is nagy hálára kötelezne le, ha tudhatnánk, hogy minden egyébtől eltekintve, lányom, általunk jól ismert és nagyra becsült környezetbe kerülhetne. Hisz mint apa Ön is tudhatja és gondolhatja, hogy nem oly egyszerű probléma a szülőnek lányát idegenbe kiküldeni.

Tudom azt, hogy Önt a mai viszonyok között igen sokan keresik fel és erősen igénybe is veszik különböző kéréseikkel. Mégis kérnem kell, ne vegye rossz néven, ha most én zavarom fentiekkel, de felbátorít {Erdős|} úrnak tett szíves közlése és régi kellemes barátságos összeköttetésünk.

Egyébként örömmel hallottam Erdős úrtól a kedvező híreket Önről és csak azt kívánom, hogy további ott tartózkodása is változatlanul így jó maradjon.

Kedves Feleségének kézcsókomat és Feleségem üdvözletét kérném átadni.

Szíves értesítéséért előre is köszönetet mondok.

Igaz tisztelettel Somló Dezső