☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR400

Budapest V. Vilmos császár út 28.
Budapest V. Vilmos császár út 28.
Date: 29-12-1932
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (30-12-2021)
Folio number: 2

A közöttünk 1926. június 17.-én létesült alkalmaztatási szerződés f. évi december 31.-én lejárván, köszönetünket fejezzük ki t. Igazgató úrnak eddigi tevékenységéért és Önt az ezen szolgálati szerződés alapján viselt igazgatói állása alól folyó évi december 31.-ével felmentjük. A törvényes végkielégítés t. Igazgató úrnak nyugta ellen rendelkezésére áll.

Tekintettel arra, hogy igen t. Igazgató úr vállalatunk igazgatóságának változatlanul tagja, szolgálati jogviszonyon kívül és külön javadalmazás nélkül természetesen jogosult mindazon jogcselekmények ellátására, amelyek igazgatósági tagsági minőségéből folynak.

Budapest, 1932. december 29.

Kiváló tisztelettel

PANTHEON IRODALMI INTÉZEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG