☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR198

Budapest
Date: 06-05-1930
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Mélyen tisztelt Uram!

Regényét, melyet volt oly szíves nekem átengedni, élvezettel olvastam. Úgy a rövid regény, mint a három novella elsőrangú. Nagyon szívesen vállalkoznék az egész könyv fordítására és azt hiszem el is tudnám helyezni egy nagyobb német kiadónál. Ha Ön elvi beleegyezését megadná, felhalmozódott munkámat félretéve, rögtön hozzáfognék e kitűnő és fordításra igen alkalmas mű fordításához. Anyagi feltételeimet azt hiszem már közöltem is Önnel. A német fordításért az Önnek járó összeg 30%-át és néhány tiszteletpéldányt kérek. Ha a könyv Németországban sikert arat /ami, tekintettel a német közönség irodalmi ízlésére igen valószínű/, hajlandó volnék a francia és angol fordítást is vállalni, 50%-os részesedés mellett, tekintettel a fordítási és főleg elhelyezési nehézségekre.

Sz. válaszát elvárva maradok őszinte tisztelettel kész híve Déghy