☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR397

Budapest
Date: 09-02-1928
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (30-12-2021)
Folio number: 1

Vándor Kálmán úrnak

Budapest

Hivatkozással szóbeli tárgyalásainkra, van szerencsénk a kiadásunkban megjelent munkáink elszámolását az alábbiakban megadni:

1. Szeptemberi szél készült 2.000 példányban

Tekintettel arra, hogy ezen regényére előleget nem folyósítottunk, megegyeztünk abban, hogy az egész kiadásra a ma érvényben lévő 20.- forintos bolti árat és a kollektív szerződés rendelkezéseit vesszük elszámolási alapul. Ezek szerint 12% honorárium illeti meg. Jelen esetben Ft. 2.40, mely a 2000 példány után Ft. 4.800.-

2. Négyen a viharban II. kiadás készült 2000 példányban

Erre a munkára 1943-ban 500.- pengő előleget folyósítottunk. A könyv 10.- pengős bolti áron jelent meg. A fenti ár 10%-os bolti árát véve alapul az előleg 500 példány honoráriumának felel meg.

A hátralékos 1.500 példánynál a könyv utolsó 24.- forintos bolti árát véve alapul, a 10%-os tiszteletdíj példányonként Ft. 2.40, a hátralék az egész 1500 példány után Ft 3.600.-

3. Idegen asszony II. kiadás

Szóbeli megállapodásunk úgy szól, hogy a tiszteletdíjat a könyvkötői feldolgozás arányában, csak a feldolgozott példány után fizetendő, az elszámoláskor érvényben lévő bolti ár alapján. Tekintettel azon körülményre, hogy a könyv csak kötött állapotban kerül forgalomba, ugyancsak megállapodtunk, hogy a mindenkori kötött bolti ár minus 30% képezi a 10%-os tiszteletdíj alapját. Jelen esetben Ft. 32.- /minus 30%/ Ft. 22.40, melynek 10%-a Ft. 2.24. Az elmúlt 1948. évben 100 példányt készítettünk, melynek tiszteletdíja: Ft. 224.-

4./ Mea Maxima Culpa készült 2000 példányban

A kollektív szerződés rendelkezései szerint a megjelenéskor 1000 példánynak megfelelő tiszteletdíjat fizettünk. Jelenlegi készletünk 400 példány, tehát a második ezer példány tiszteletdíja is esedékessé vált. A könyv bolti ára Ft. 32.-, ennek 12%-a példányonként Ft. 3.84, az 1000 példány után Ft. 3.8400.-

5. Kétszer kettő három

Ezen munka saját tulajdonát képezi és megállapodásunk értelmében az év végén egyszer, az eladott példányok bolti árából 60% számolandó el. Eladtunk 4 fűzött példányt á 18.-/Ft. 7.20/Ft. 28.80

177 kötött ” ”28.- 1982.40 Ft. 2011.20.-

összesen Ft. 14.475.20.-

azaz Tizennégyezernégyszázhetvenöt 20/100 forint, mely összeggel b. számláját elismertük.

Levelünk szíves igazolását kérve, vagyunk kiváló tisztelettel