☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR137

Budapest VIII. Fiumei út 25. II. 6.
20, avenue de Breteuil, Paris VIIe
Date: 10-05-1943
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (08-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Barátom!

Sömjén mondja, hogy írod: nem kaptál tőlem levelet. Lehetséges lenne, hogy még nem dicsekedtem el Neked a fiammal? A tényt magát valószínűleg megírta Magdus. Szóval most beszámolok róla. Márc. 22. született, szabályos, egészséges gyerek s mulatságos, hogy mennyire rám hasonlít. Irénnel a születése előtt tűnődtünk, hogyan fogja a mi két teljesen különböző arcunkból a maga arcát kikeverni? Hát szélsőséges egyoldalúsággal oldotta meg a kérdést az én javamra. Jó magaviseletű gyerek, éjszaka jóformán sohasem sír, nappal is csak amikor indokolt. Irén jórészt maga táplálja, ami nagy teljesítmény, mert közvetlenül a gyermekágy után gyulladást kapott, az egyik mellén kisebb műtétet végeztek, azonkívül Röntgen-kezelést is kapott, ami szintén csökkentően hat. Mostanra már egészen rendbejött, a gyerek is nagyon szépen fejlődik. Abának kereszteltettük, Aba Sámuel király tiszteletére, v.ö. Acsády: A magyar birodalom története, I. 119-23, más történeti beállításra ne hallgass. Kár, hogy nálunk érdemes könyvek úgy el tudnak merülni, - az én kevésbé érdemes könyvem is megérne, ha lehetne, egy új kiadást...

Irén mindnyájatokat üdvözöl. Olgának kézcsók, Téged ölellek

Reményik Zsiga nagyon szépen beérkezett, a darabja már az ötvenedik előadás felé halad, a színház az első 19 előadás után 9000 pengőt számolt el. A Singer és Wolfner kiadja a darabot, azonkívül új prózai kötetét, a Pernambucio éjszakát. Onnan is kapott „egy szerény előleget”, kétezer pengőt.

Jó volna, ha már én is írhatnám szellemi elsőszülöttem és sajnos egykém folytatását s ha a Te külföldi címed is csak történeti adalék maradna a címregiszteres könyvecskémben.