☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR092

Bácsmegyei Napló
Date: 08-11-1927
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (03-09-2021)
Folio number: 1

Igen Tisztelt Uram,

a Bácsmegyei Napló az egyetlen lap, amely Jugoszláviában a magyar kultúrát reprezentálja. Nehéz feladatunkat minden támogató segítség nélkül teljesítjük s most, amikor első ízben fordulunk a magyar irodalom kiválóságaihoz kérő szóval, hisszük, hogy szavunk meghallgatásra talál.

Az a kérésünk, hogy azt a kéziratot, amit a budapesti lapok karácsonyi számára szánt, másoltassa le még egy példányban s küldje el hozzánk, hogy karácsonykor mi is leközölhessük.

Súlyos körülményeink és nehéz anyagi helyzetünk nem engedi meg, hogy ezúttal honoráriumot ajánlhassunk fel s csupán a felszámítandó költségek azonnali megtérítését helyezhetjük kilátásba.

Meggyőződésünk, hogy Nagyságod a kérés teljesítésével segítségünkre lesz abban, hogy az S.H.S. királyság olvasóközönsége – magyarok és szerbek – előtt a mai magyar irodalmat reprezentálhassuk.

Szíves elhatározását s esetleg már a kériratot is a mellékelt boríték felhasználásával kegyeskedjék küldeni.

Őszinte tiszteletetl igaz híve