☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR381

Pantheon Akademische Verlagsanstalt Amsterdam-Leipzig
Budapest
Date: 23-03-1939
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (21-11-2021)
Folio number: 1

Kedves Dormándi Kolléga Úr,

bizony nem egészen könnyű érzésekkel értesítem, hogy a döntés kulcsa már az én kezembe került, ugyanis tegnap igazgatóságunktól felhatalmazást kaptam, hogy a sógorom nevére Öntől a Pantheon részvényeket megszerezhessem. A cég mint jogi személy és hollandi, nem ok nélküli aggodalmakkal terhes nem kíván mint közvetlen tulajdonos fellépni, én pedig magyar állampolgár vagyok és így csak ez a megoldás jöhetett számításba, mert úgy véljük e percben, hogy előnyösebb a külföldi birtokos helyzete.

Természetesen kötik bizonyos elővigyázatosságok a kezem és így az is, hogy adjunk még cca 2-3 hetet a középeurópai fejlemények megítélésére.

Mert én a dolgaimmal nagyon el vagyok foglalva, azt szeretném javasolni, hogy ne Párisba, de itt vagy Brüsselben legyen a találkozás és pedig a Húsvét napjaiban. Természetes, hogy én Amsterdámot előnyben részesítem, viszont ebben az esetben el kell fogadnia, hogy – bár szállodában – de a mi vendégünk legyen.

Nagyon szeretnők, ha felhatalmazást adna tudni, hogy egy általunk megnevezendő könyvszakértő a Pantheon könyveit megnézhesse és nekünk egy kis mérleganalízist adhasson, hogy én ennek a birtokában ülhessek az asztalhoz.

Reménylem nem veszi rossz néven, ha már most bejelentem, hogy a középeurópai fejlemények igen erősen az idegeinkre mennek és bizony ez előreláthatólag befolyásolja majd a mi elhatározásainkat is. Erre nézve én ebben a pillanatban még nem tudok sem közelebbit mondani, hogy a dolgoknak elébe ne vágjak, de az egészen biztos, hogy a 190.000.- frankos ajánlatát én nem fogom vállalhatni. Ha azonban ez nem is lehetséges egy kiegészítő összeget pengőben is át tudunk majd venni, mert valamit fogótőkére stb. tartalékul magunkkal kívánunk vinni.

Már az őszön se gondoltam nagyon szívesen egy ilyen megoldásra, akkor azonban még csak az új szellemiség gátolt. Ma azonban őszintén rémít az a gondolat, hogy egy német tartományban, vagy gyarmaton kelljen kiadói működést kifejtenem. És sajnos ez a gondolat e pillanatban már nem egy olyan lehetetlenség, mint amilyen borzasztónak látszik.

E levélhez csatolok egy párisi postacsekket 1300.- frankról, melyet vagy melynek egyenértékét kérem Dr. Dobó Ferencnek rendelkezésére bocsátani.

Őszinte nagyrabecsüléssel köszöntöm, mindig készséges és igaz híve: Dr. K. Kollár