☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR458

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 23-02-1950
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (08-01-2022)
Folio number: 1

Igen Tisztelt Igazgató Úr!

Régen nem kaptunk Önöktől hírt, igaz mi sem jelentkeztünk jó ideje. Szolgáljon mentségünkre nagy elfoglaltságunk és az, hogy előző beszámolónk óta a Pantheon helyzete nem változott. A nagykereskedői iparengedélyek visszavonásával kapcsolatban örvendetes, hogy a könyvkiadói nem minősülnek nagykereskedőknek és működésünket az eddigi gyakorlat szerint folytathatjuk.

E hónapban elkészült Kertész Erzsébet: Mint fűszál a réten c. leányifjúsági könyve. Előkészületben és engedélyezés alatt van:

Horváth-Koppány: Kis benzinmotor 2-ik kiadás

Maróczy Géza: A haladó sakkozó könyve

Debreceny Elemér: Logarléc számolás

Smedley: Magányos asszony új kiadását sajnos abba kellett hagynunk, mert anyagi lehetőségünk nem engedték meg, hogy megjelenjünk vele.

A kölcsön lejárt és Székely Kovács Ferenc átadta Dr. Glücksthalnak az ügyet, hogy intézze el. Azóta Glücksthal érintkezésbe lépett ebben az ügyben Önökkel közös megbeszéléseink alapján. Ezúton is kérjük, hogy az ügyet jóindulatúan kezelje Igazgató Úr, mert mint kifejtettük Glücksthalnál is, nem tudjuk kifizetni és ezért legalább 6 havi prolongációt kérünk. Glücksthalnak készítettünk vagyonkimutatást, mely szerint a kölcsönre fedezetül lekötött papír egy része meg van és a fennmaradó részre a künnlevőség bőséges biztosítékot nyújt.

Az Ön régi, nálunk jóváírt tiszteletdíjára a M.N.B. nem engedélyez átutalást, mert az még tulajdonképen háború előtt keletkezett és csak zárolt számlára forintban fizethető be a Nemzeti Banknál.

Az 1948-ban keletkezett újabb a „Mű”-re vonatkozó tiszteletdíjra végre sikerült annyit félretenni, hogy 3.000.- forintnak megfelelő francia frankra benyújthattunk egy igénylést, amire már egyszer átutaltunk. Ha az engedélyt megkapjuk, akkor sürgősen átutaljuk.

Hogy vannak? Már régen nem kaptunk hírt Önökről, reméljük hogy ez nem jelenti azt, hogy betegek. Szeretnénk hírt kapni elfoglaltságáról, terveiről és a folyamatban lévő munkákról. Azóta valószínűleg elkészült a Gallimard a „Túlsó parton” francia kiadásával. Új regényéről is szeretnénk hallani.

Mi Tarján Magdán kívül együtt vagyunk még. Ilonka újra bejár és elég jól bírja a munkát. Különben egészségesek vagyunk és sokat dolgozunk.

Szeretettel üdvözöljük mindnyájukat

Tiringer István

Szeretettel üdvözli mindnyájukat Ilonka