☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR276

Magyar Rádió
Date: 13-07-1961
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Uram!

Mindenekelőtt engedje meg, hogy elnézését kérjem, amiért eddig nem válaszolhattam kedves leveleire. Sajnos elfoglaltságom miatt sincs nagyon időm, de ezenkívül akkor akartam Önnek írni, amikor több és eredményesebb dologról számolhatok be. –

Most jött egy alkalom – barátomnak, levelem átadójának utazása – s így igyekezem az alábbiakról beszámolót nyújtani:

A két regény az Európa-könyvkiadónál van. Sajnos én időközben kiváltam a szerkesztőbizottságból, s ezért konkrétabb eredményről egyelőre nem tudok írni. Tekintve, hogy a könyvkiadó mind a két kéziratot magánál tartotta, ezért helyesnek tartanám, ha továbbra is náluk hagynánk. Így nem küldhetem vissza a kéziratokat. –

Az „Elvarázsolt kastély”-t ismétlésre műsorra tűztem, az adás azóta le is ment. A jogdíj – az eredeti jogdíj 50%-a – a Jogvédőnél van. –

„Az elveszett garas” szintén műsorra került. A jogdíj szintén a Jogvédőnél van, ha azóta Kovács dr. fel nem vette. –

A háromfelvonásos rádiójátékot átadtam a Dramaturiának, tekintve, hogy mi ilyen hosszabb lélegzetű anyagokat nem tűzünk fel. Az anyaggal Lendvay György nagyon tehetséges fiatal dramaturg-kollégám foglalkozik. Neki nagyon tetszik a mű. Konkrét választ egyelőre nem kaptam tőle. Természetesen én állandóan érdeklődöm, s amikor biztos eredményt tudok, Önt azonnal értesítem. –

Két francia barátom meghívására az ősszel, feltehetően október vége felé, Franciaországba utazom. Amennyiben Önnek ez nem jelentene zavarást, úgy feltétlenül szeretném felkeresni, s élőszóval beszámolni a művek akkori állásáról.

Amennyiben viszont Ön érkezik előbb Budapestre, úgy kérem, feltétlenül szíveskedjék felkeresni. –

Levelem átadója: Turián György, a Pécsi Nemzeti Színház rendezője, akit szintén munka közben és révén ismertem meg. Több dramatizálást és önálló rádiójátékot írt már számunkra. Most tanulmányúton tartózkodik Franciaországban. Arra kérem – amennyiben ez nem túl terhes az Ön számára – legyen a segítségére abban, hogy egy kicsit megismerhesse a párisi rádiót, s ott szíveskedjék ebben támogatni. –

Mégegyszer elnézést kérve levelem késéséért, remélve mielőbbi párisi vagy budapesti személyes találkozásunkat, maradok őszinte nagyrabecsüléssel: Horváth László