☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR468

Budapest XI. Villányi út 4. II. 1.
24, Place Dauphine Paris 1er
Date: 16-06-1967
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (08-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Uram!

Egyik korábbi levelében közölt szíves kérésének eleget tettem és a Szépirodalmi Kk-nak átadtam az Ön három novelláját (Jó éjszakát gyerekek; A gonosz boltos; A lomtár), ezek a Látóhatárban jelentek meg. A kiadónál közölték velem, hogy novelláskötete 1968-ban fog megjelenni, ez utóbbi három ? hamarosan döntenek és arról Önt közvetlenül fogják értesíteni. – A Látóhatárnál Önnek mostan közlésre váró kézirata nincsen, tisztelettel kérem, szíveskedjék az újabbak közül néhányat küldeni: a nálunk lévőket Kovács Sophie úrnőnek visszaküldöttük – kissé kérve. Bármikor szolgálatára készen állva, őszinte nagyrabecsüléssel köszönti tisztelő híve

Paku Imre