☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR398

Budapest
Date: 31-12-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (30-12-2021)
Folio number: 1

Vándor Kálmán úrnak

Budapest

Hivatkozással szóbeli megállapodásunkra, van szerencsénk értesíteni, hogy vállalatunknál megjelent munkái után járó honoráriumának végösszege 1948. december 31.-ig bezárólag

Ft. 14.475.20

azaz Tizennégyezernégyszázhetvenöt 20/100 forint.

Megállapodtunk abban, hogy ezen összeget 1949. március hó 1-től havi 600.- azaz Hatszáz forintos részletekben törlesztjük, addig, amíg ez a követelése teljes kiegyenlítést nem nyer. Amennyiben bármely oknál fogva a fenti 600.- forintos kötelezettségünket teljesíteni nem tudnánk, úgy a hátrelékos összeg fedezésére az akkor még birtokunkban lévő munkáinak készleteit rendelkezésére bocsátjuk. Ezekkel a készletekkel Ön a havi részletek beszüntetése után szabadon rendelkezik.

Levelünk szíves igazolását kérve, vagyunk kiváló tisztelettel

pantheon bélyegző és aláírás