☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR213

Date: 05-04-1940
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Mélyen tisztelt Dormándy Úr!

{Sömjén|} értesített, hogy egy francia kiadót érdekelné a Furulyás Pisti magyar kiadása. Nem tudott azonban arra nézve közelebbit mondani, hogy a jogokról van-e szó, vagy a kész könyvről. A kész könyvek előállítása és leszállítása ma sokkal körülményesebb, mint azelőtt. Nem vagyok tájékozva arról, hogy a külföldi kifizetések hogy mennek Önöknél. Akár olasz, akár magyar nyomda készítené a könyvet, előfeltétel az lenne, hogy az előállítási költségeket előre be kell fizetni. Külföldi szállítást másképen nem vállalhatunk, már csak azért sem, mert időközben valutáris differenciák is adódhatnak. Ha ebben az irányban nincsen nehézség, akkor tehetnénk újabb ajánlatot, ahhoz azonban feltétlenül szükségesek a következő adatok:

Hány példányról van szó? Mind a 24 belső képet kívánja-e a kiadó /belső címlap és borítékkal és megfelel-e neki ½ vászon kötés, mint amilyen a magyar és olasz minta? Kell-e hozzá könyvtok? Mikorra kívánja a könyveket megkapni és mikorra tudja a sajtókész kéziratot átadni, mert hiszen a fordításról a francia kiadónak kell gondoskodnia.

Tájékoztatásul már most közlöm, nem tartom valószínűnek, hogy előző ajánlatunknál olcsóbb árat adhassunk, mert a papír ára például Olaszországban 60%-al drágult a múlt év óta és nálunk is lényegesen magasabb árak vannak a múlt évivel szemben. A szükséges papírt hónapokkal előbb kell megrendelni. Ha tehát kész példányokról van szó, akkor fentiekre kérünk választ.

Arra az eshetőségre, ha a francia kiadót a jogok érdeklik csak és a filmek, alábbiakban megadom új, mérsékeltebb ajánlatunkat, hangsúlyozva, hogy ezekből az árakból egy fillért sem engedhetünk.

A szöveg és 24 színes belső kép, valamint belső és külső címlap francia kiadási joga 3000 példányos kiadásonként 300 dollár. 24 oldal színes kép és két címlap 8 színű filmjei 200 dollár egyszer és mindenkorra. – Fenti 500 dollár a szerződés átvétele előtt fizetendő. A filmeket a fizetéstől számított 30 napon belül szállítjuk. Meg kell jegyeznünk, hogy a jogokat tőlünk vásárolná a kiadó, a filmeket pedig a Geniotól, mert az az ő tulajdona. Ebben az árba Dormándy urat 10%-al kalkuláltuk be. – Ha a kiadó csak a jogokra reflektál, filmek nélkül, azt is megkaphatja. Várjuk további szíves értesítését.

Ha lehet, akkor legyen kedves Dormándy úr, tájékoztasson arról, hogy van, mit csinál, hogy van a családja? Mi jól vagyunk. Pali New-Yorkban van. Szeptemberig meghosszabbították ott-tartózkodását. A Dantenak lektorkodik, de végleges papírokat sajnos még nem tudott szerezni.

Szívélyesen üdvözli igaz híve Erdős