☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR361

Budapest VI. Teréz krt. 5.
Budapest
Date: 06-05-1920
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (16-11-2021)
Folio number: 2

Dormándi László úrnak,

A mai napon Önnel a következő szerződéses megállapodást kötöttük:

Átvesszük Öntől „Vihar” című regényének 1,000 azaz Egyezer példányát és a regényt a Kultúra rendes kiadványai sorában közösen megállapított feltételek szerint hozzuk forgalomba. Az 1,000 példányból 50 amatőr példányt á K70.- jobb papíron nyomott példányt á K 20.- és 800 rendes papíron nyomott példányt á K 15.- nettó értékben veszünk át olyképpen, hogy az amatőr példányokat K 100.-, a jobb papíron nyomott példányokat K 40.- és a rendes példányokat K 30.- bolti áron hozzuk forgalomba.

A nettó árakon és az ezeken felül esetleg mutatkozó költségeken kívül befolyó jövedelem köztünk olyképpen kerül elosztásra, hogy abból 40% bennünket illet, 60% pedig Önt illeti. A nyereség megosztása céljából történő első elszámolásunkat 1920. június 15.-én, második elszámolásunkat augusztus 1.-én, harmadik elszámolásunkat november 1.-én, a következő elszámolásokat pedig minden év április 30.-ig napján eszközöljük. Elszámolásra Önnek is adunk át példányokat és amennyiben Ön ezeket értékesíti, az így mutatkozó jövedelemből 20% bennünket illet, 80% pedig Önt illeti meg.

Az átadott első kiadásra vonatkozóan a teljes szerzői jog közös tulajdon, a további kiadások és fordításokra vonatkozóan a jogot Ön fenntartja magának, de ezeket is elsősorban nekünk köteles felajánlani és egyező ajánlat esetén bennünket feltétlenül elsőbbség illet meg.

Kiváló tisztelettel Apor Dezső