☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR430

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 03-03-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (04-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr!

A kölcsönnel kapcsolatban a következő nehézségek merültek fel, ezért kérjük, sürgősen válaszoljon levelünkre.

Mivel Igazgató úr utóbbi leveleiben írta, hogy a kölcsönből utaljunk át, írtunk Székely Kovács Ferencnek, hogy a Hermes banknál felszabadított összeget utaltassa át az Angol Magyar Banknál vezetett számlánkra, hogy mi a Nemzeti Bank engedélye alapján azt átutalhassuk Igazgató úr címére. Székely Kovács Ferenc erre telefonon kérte a mellékelt szerződésben lefektetett fedezeti váltót. A mi felfogásunk szerint a szerződést azért kellett ilyen formában megkötni, mert a Nemzeti Bank csak így szabadította fel az összeget. Ha ragaszkodunk a szerződésben vállalt kötelezettségünkhöz, nem tudunk átutalásokat eszközölni, hanem papírt kell rajta vennünk és azt is csak az Ön utasításai alapján használhatjuk fel. Ezzel szemben Igazgató úr úgy diszponált, hogy ezt az összeget lehetőleg teljes egészében minél előbb átutaljuk. Igazgató úr intézkedése és a szerződés teljesen ellenkezik.

Kérjük szíves utasítását, hogy mihez tartsuk magunkat, hogy átutaljunk-e, vagy a szerződés szerint járjunk el. Ha a szerződés szerint adunk váltót, nem tudunk átutalni, mert csak ez az összeg áll az átutalásokhoz rendelkezésre és a jövő annyira bizonytalan, annyira nincs pénzünk, hogy nem merjük máskép a kölcsön visszafizetését vállalni. Ezért azt szeretnénk, ha Igazgató úr ebben az ügyben döntene s ezt a döntését velünk egyidejűleg Székely Kovács Ferenccel is közölné.

Beszámolónkat és legutóbbi levelére a választ pár napon belül küldjük és szíves válaszát kérjük.

Sokszor üdvözöljük kedves családjával együtt

Vándor Kálmán

P.S. A szerződés 3. pontjában negyedévi kamatra is köteleznek bennünket, ami mint Igazgató úr is tudja, a Pantheonnak nagy megterhelést jelentene és vállalni nem tudnánk. Tehát ha fedezeti váltót kell adnunk, akkor a szerződés értelmében ezt a negyedévi kamatot is fizetnünk kellene.