☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR447

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 03-03-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Igen Tisztelt Igazgató Úr!

A nagy változás elég simán bonyolódott le. Mindnyájan hálásan köszönjük, hogy a nehéz probléma megoldásában segítségünkre volt.

Vándor Kálmán az Ön hozzáintézett levelének olvasása után – belátva, hogy más megoldás nem lehet, - azonnal késznek nyilatkozott a helyét átadni, ha a járandóságát megkapja. A dolog anyagi részét – mivel könyvei után honorárium jár neki és a szerződését hat hónapra lehet felmondani, - következőkép oldottuk meg:

Megállapítottuk az összes járandóságait 14.475.20 forintban és azt havi 600.- forintos részletekben fizetjük meg neki. A vele történt megállapodások másolatait mellékeljük, hogy Ön is tiszta képet kapjon az elintézés módjáról.

Szabados Andrással megállapodásunkat jóváhagyás végett mellékeljük. Amennyiben Igazgató úr nem kifogásolja úgy kérjük, hogy az egyik aláírónak Ön szerepeljen.

Magyarázatképpen hozzáfűzzük, hogy a Pantheon mai helyzete szerint csak Vándor havi fizetését vállaltuk kötelezően, míg ezen felüli a működéséből származó forgalom emelkedése arányában kerül kifizetésre. Az általa hozott főbizományi terjesztést azért hagytuk meg, mert a mai helyzet szerint nem áll módunkban mindjárt az elején az egész 2.500.- forintot vállalni, de ebből a munkánkért a haszon 10%át levonjuk. A mindenáron való forgalom emelé veszedelmét ezzel és azzal, hogy csak közös megegyezéssel hajthatók végre az összes tervek, kiküszöböltük. Tekintettel arra, hogy Szabados úrnak éppen olyan érdeke, hogy a vállalat minél tovább prosperáljon, mint nekünk, és egyébként is teljesen megbízhatónak tartjuk, - érzésünk szerint ez a veszedelem nem fenyeget. Úgy Vándor, mint Szabados féle megállapodásokat Glücksthal doktorral átbeszéltük és azokat ő is jóváhagyta.

Reméljük, hogy ezzel a cserével sikerülni fog a Pantheon további működését biztosítani, hacsak valami rendkívüli esemény vagy intézkedés mást nem határoz a sorsunk felől.

Szabados Úr a mellékelt levélben referál a Pantheon fellendítését célzó terveiről és ezután minden hónapban rendszeresen küldünk jelentést munkánkról.

Mégegyszer megköszönjük Igazgató Úr irántunk tanúsított jóindulatát és mindnyájukat szívélyesen üdvözöljük

Tiringer István

Szakálos Gyuláné

Tarján Magda