☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR495

Budapest
Date: 05-05-1936
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (09-01-2022)
Folio number: 1

Méltóságos Uram!

„Váróterem” című színjátékával hosszú időn át behatóan foglalkoztunk s minden szempontból mérlegeltük, hogyan tudnánk ezt a kétségen kívül értékes írói kvalitásokkal rendelkező művet műsorunkba iktatni. Sajnos arra a belátásra kellett jutnunk, hogy úgy a színháznak, mint a szerzőnek jobb szolgálatot teszünk, ha a „Váróterem„ előadását nem forszírozzuk. Hisszük, hogy kapunk még Méltóságodtól olyan művet, mely írói értékeit a színpad szempontjából szerencsésebb formában képviseli, melyet siker reményében merhetünk előadni.

Művét köszönetünk és elismerésünk tolmácsolása mellett ezennel köszönettel visszaszármaztatjuk.

Kiváló tisztelettel:

Patkó György